lakštas reikšmė

Kas yra lakštas? 1 lãkštas sm. (2, 4) 1. SD133, N, Lar139, DŽ, Grv augalo lapas: Klevo lakštą ėdžiau, rūdynėlių gėriau BsPIII257. Apgriuvo (nukrito) lakštaĩ [nuo obelės] Lz. Kuodin krausim kopūstų lakštùs Lz. Medžiai … ant pavasario … žiedais apkraujas ir lakštais apdengias DP585. Man šaknelės ne kojelės, man lakštẽliai ne žodeliai (d.) Lz. Atriekė riekelę kai klevo lakštelį LTR(Al). 2. B, R, K, OG2, J, J.Jabl, Užp, Mrs, Vs, Ukm, Kp, Gdl, Skrd stambus augalo (kopūsto, klevo) lapas (ppr. išdžiovintas), ant kurio dedama kepamoji tešla, kad ji neliptų prie ližės ar duonkepės pado: Užlipk ant aukšto, nuimsi lãkštų – neturiu ant ko duonos kepti Dkš. Padėk ant ližės lakštą ir tada daryk kepalą ir šauk į pečių Snt. Lãkštais uždžiaustė visą taukštą Alk. Prirink gerų lakštų, nerink žalių lapų! Pbs. Lakšte kepta, nepelenuota MŽ. 3. P, P.Snar bot. augalo lapo plokščioji dalis (Lamina): Pati svarbiausia ir stambiausia tipiškų lapų sudedamoji dalis yra vadinamasis lapo lakštas J.Dag. Lapas yra sudarytas iš lapkočio ir lapo lakšto rš. 4. SD133, S.Dauk, K, M.Valanč, A1885,39 popieriaus lapas: Pasidėjau didelį platų lakštą popieros V.Piet. 5. S.Dauk, Krp, Klp, Bgt knygos lapas: Boliukas, praskleidęs keliolika lakštų, vėlek skaito Žem. Knygutė nedidelė, vos penkiolika lakštų, bet labai įdomi Pkp. Kiek daug jau lakštų išplėšei [iš knygos]! Šln. Skaitykiat ne ištisus lakštus nu daikto, bet palengvai, nu parskyrio lig parskyrio M.Valanč. | prk.: Skolytiniai žodžiai jam atskleidžia senovės gadynės tautų santykių ne vieną lakštą K.Būg. 6. šešiolika spaudos puslapių, lankas: Šitas žodyno sąsiuvinis baigiasi žodžiu atvesti, sąsiuviniui paskirti 4 lakštai (64 psl.) J.Jabl. Išleidžiau jau paskutinę pirmojo lakšto korektūrą J.Jabl. 7. SPII190, K, Pun, Slk laiškas: Neina lãkštai, maž ir gyvo nėr Tvr. Dūkštiniai berniukai atleidžia ir lãkštą Dglš. Lãkštan rašė, kad atsiųstų valgyti Brsl. Lakštelį atsiųskit mumi Arm. Eina paleisti lãkštą Lz. Laibais piršteliais lãkštai rašytie, šviesiom akelėm lãkštai skaitytie Ad. Cit, neverk, mergele, balta lelijėle, aš atsiųsiu tau lakštelį su meiliais žodeliais TDrIV73. Parašys … and lakštelio ir išteps jį anuo kartu (= karčiu) vandeniu Ch4Moz5,23. Apieteip Seneka Liuciliusop trečiame lakšte rašo DP521. 8. Ak raštas: Pirmūsiūs Žemaičių lakštūs atrandam žemaitį tebgyvenantį girios[e] Dr. | Ne iš lãkšto dudena (tarmiškai kalba) Arm. ║ rašytas dokumentas: Užsakymo lakštas rš. Vienur žmonės atsisakinėja eiti į lažą, kitur nenorį sudarinėti išperkamųjų lakštų, steigti valsčių, rinkti vaitų ir seniūnų V.Myk-Put. Lakštas nuog vyresnių duotas del apgynimo nuog priešinyko (praleidimo raštas, leidimas) SD59. Lakštas kam duotas sandaroj kokioj SD78. Lakštas tieson pavadinąs (šaukimas) SD287. Gromatos, lakštai tvirti, arba drūti (autentiški dokumentai, originalai) SD3. ║ vertybinis popierius, obligacija: Paskolos lãkštai DŽ. Lakštų kursas svyruoja (čia pakyla, čia nukrinta), o palūkanų laipsnis tenka pajusti tam, kas įkeičia žemę ir gauna lakštais paskolą rš. ║ blankas: Ir štai pagaliau komandiruotės lakštas užpildytas rš. 9. Lar139, Ms kas nors išplota, plokštė: Skardos lakštas DŽ. Sauso gipsinio tinko lakštai gaminami iš gipsinės tešlos specialiomis konvejerinio tipo mašinomis rš. Ar jau sumuilijot muilą, vakar da buvo lakščiùkas Skr. 10. dalgio ašmenų vidurinė dalis (?): Jau išdilęs ir lãkštas Gs.
2 lãkštas sm. (2) lasas">lašas, truputis: Nepapuolė jam nei lakštelio nusrėbt Trak. Lapė nei lãkšto nepagovė in burną Trak.

lakštas sinonimai

Ką reiškia žodis lakštauti? Visi terminai iš raidės L.