ryšys reikšmė

Kas yra ryšys? ryšỹs sm. (4) K, rỹšis (2) Varn, ryšiaĩ pl. (4) DŽ, rỹšiai (2) 1. SD461, R, H159, Q67, KlvrŽ virvelė ar virvė kam surišti ar užrišti, raištis: Negalima liest tos virvelės, te jau tėvas kirpo rỹšiui Všn. Su ryšiu užrišk maišą J. Visus maišus su ryšiais atsivežkit į bulvienas Krg. Jo rankos ir kojos taipo suveržtos buvo, kad vos begalėjo ryšius atpjauti Ns1839,1. Sargai, visaip ryšiais sunarplioti, miega, o šunys maiše užrišti LTR(Gž). Įsiverk čeverykuos ryšiùs Ppl. Žmona liepė jam užsijuosti ryšiu, o kai nueis, tai liepė nieko neimti, nei valgyti LTR(Mrj). Ryšiaĩ par kojų kulkšnis M.Unt. | prk.: Visas jas nelaimė vienu ryšeliu surišo J.Bil. Ant viso to turėkite meilę, kuri yra ryšiu tobulybės SPI374. ^ Nėra tiek ryšių, kad visų burnas užrišt galėtum LTR(Jz). ║ R75 tvarstis: Sesuo savo paskutinius marškinius suplėšė sužeistiems kareiviams į ryšius rš. Ryšiai dėl suraišiojimo palaužtos kojos arba rankos I. Bambos ryšỹs KII75. ║ spragilo raištis, jungas: Virvelę nuvijai ir turi rỹšį spragelei pririšt Kpr. Buožė kakton kliuvo, kai ryšỹs nutrūko Ds. ║ dalgio įtvara: Barkštelėsi dalgę, ir nulėks, jei nebus ryšio Vb. 2. End, Lpl iš šiaudų susuktas raištis pėdui ar kūliui surišti, grįžtė: Reikia ryšỹs susukt Rud. Suka ryšiùs, riša pėdus, krauna rėduosna Aru53(Zt). Padaryk gerą rỹšį pėdu surišt Rdš. Linams rauti ryšių̃ reikėjo susukti iš šiaudų Kl. Su ryšiu, kur kūlį, linus suriša J. Su ryšiù pėdą suriša Rmč. Rugius riša su ryšiù Prk. Paduok rỹšį – pėdas iširo Jon. Apie ryšiùs pėdai dar šlapi Upn. Tu suk ryšiùs, o aš rišiu kūlius Grl. Ryšį kab susukiau, tai jau kūlį gerai surišiu Lš. Par menkas buvo ryšỹs, kad kūlys išsklido Up. Po rỹšio ka pagreibsi [i](jei galėsi užkišti ranką),

ryšys sinonimai

ryšys junginiai

  • faksimilinis ryšys, giminystės ryšys, palydovinis ryšys, radijo ryšys, vidaus komunikacijos ryšys
  • faksimilinis ryšys, palydovinis ryšys, radijo ryšys
  • Cheminis ryšys, Dozės–atsako ryšys, Grįžtamasis ryšys, Neuroninis grįžtamasis ryšys, Priežastinis ryšys
Ką reiškia žodis ryščioti? Visi terminai iš raidės R.