nelaimė reikšmė

Kas yra nelaimė? neláimė sf. (1) J, nẽlaimė (1) Grg, Trkn 1. bėda, vargas, nedalia: Mūsų tauta ne kartą pergyveno karo nešamus gaisrus, žmonių žudynes ir kitas nelaimes A.Vencl. Stovėjau apsiblausęs, svetimos nelaimės prislėgtas J.Bil. Žemės ūkį griaute griovė ir stichinės nelaimės rš. Jam nẽlaimė – vaikas susirgo Pj. Ligu tik nubėgo – pykšt: teip buvo nẽlaimė žadėta Trk. Kožnam vienam žmoguo nẽlaimė atsitinka Pvn. Ak, koki nẽlaimė ant manęs užkrito MitI364. Nelaimės priskubina senatvę Sim. Ką tu padarysi, žmogus, neišbėgsi iš savo neláimių Ad. Nelaimėse ne verk, bet veizėk, kaip išsisukti VP32. Nelaimei antslinkus, vilkias praslinksiant VP32. Į kitų nelaimes veizėdamas, savosias veikiaus pakelsi VP17. Aš tau padėsiu iš nelaimės išbristi LTR. Vai, kad būtau aš žinojęs savo nelaimėlę, karan būtau aš nejojęs ketveriems meteliams! V.Krėv. Motinai garnys laimė, dukteriai – nelaimė LTR(Zp). Bijok tokios nẽlaimės (nesantuokinio vaiko) kaip velnio Klk. Jei šuva staugia, bus namuos neláimė (priet.) Žal. Kad bus žmogui neláimė, tai niekur neišbėgsi Trgn. ^ Akmuo nesėjamas dygsta, nelaimė (bėda) nekviečiama atvyksta KrvP(Mrk). Nelaimė viena nėra nelaimė VP32. Senam smertis durėse, jaunam – nẽlaimė[je] Krš. Nelaimę sutinki, pro laimę praeini PPr216. Nelaimė ir lovoj gulint ateina LTR(Grk). Jeigu nẽlaimė žadėta, i po patalais tą patį rasi Pvn. Kad žmogus savo nelaimę žinotų, po kubilu pasikavotų LTR. Neláimės po puodu nepavoši Dl. Pažinsi prietelių nelaimės gadynėj VP37. Išeita diena neláimėms (vienos nelaimės) Kal. 2. nelabasis, kipšas: ^ Ar nẽlaimė neša muni į tą jomarką! Dr. ◊ iš nẽlaimės atsitiktinai: Par šimtą kartų iš nẽlaimės vieną patropijai Kal. Nujau iš nẽlaimei kame bėr utų Lnk. Tik iš nẽlaimės randi kokį grybą Kal.

nelaimė sinonimai

nelaimė junginiai

  • (didžiulė) nelaimė, (didžiulė) nelaimė, katastrofa, baisi nelaimė, didelė nelaimė, eismo nelaimė, gaivalinė nelaimė, žemės ūkio nelaimė, žmogaus sukelta nelaimė
  • eismo nelaimė, gaivalinė nelaimė, žemės ūkio nelaimė, žmogaus sukelta nelaimė
Ką reiškia žodis nelaimėlis? Visi terminai iš raidės N.