nelabasis reikšmė

Kas yra nelabasis? nelabàsis sm. emph. KBI31, Gs, nelãbasis, nèlabasis Als 1. I piktoji dvasia, velnias, kipšas: Nelabàsis viską žino, bet kur bobos peilį galanda, jis tik nežino Trg. Kaip bus po dvyliktos naktyj, visi nulakstys nelabiejie, ir tu galėsi eiti namon BsMtI76. | prk.: Gėriau visus nelabū́sius (visokius bjaurius vaistus) ir pagijau Ggr. ^ A nelãbasis pristojo, ka taip duodys? Krš. Ko tu vis siuvi aplink, kap nelabojo apsėstas? Vlkv. Kad tave kur nelabasis pagautų! Šmk. Paauga vaikai ir išeita pri nelãbojo (atsiskyrę nuo tėvų išeina blogais keliais) Jdr. Dobilus išginėm pri nelãbojo (išarėme, išnaikinome) Plng. Leka viskas po nelãbojo (viskas eina labai blogai) Jdr. ║ I šmėkla, vaiduoklis. 2. scom. prk. nenaudėlis, bjaurybė: Kur tas nelãbasis buvo išsivilkęs? Krš. Kur ta nelãbasis eina vaikais vedina! Vn. ◊ gývas (pàts) nelabàsis labai daug: Prisejo žmonių gývas nelãbasis, nė prasigrūst negal Vvr. Pàts nelãbasis tų vaikų Krš. su [pačiù] nelabúoju labai: Nemokslus buvau su nelabuoju: neišmokau aktų Ggr. Su pačiù nelabúoju smagus (sunkus) tas vaikas – kaip tu i paneši Ms.

nelabasis sinonimai

Ką reiškia žodis nelabastis? Visi terminai iš raidės N.