šmėkla reikšmė

Kas yra šmėkla? šmė́kla sf. (1) Š, Rtr, FrnW, KŽ 1. Kos110, S.Dauk, LL276, L, DŽ, NdŽ, Kv, Als, Yl, Žeml tariamai pasirodantis mirusio žmogaus ar šiaip kokio padaro pavidalas, vaiduoklis, pamėklė: Šmė́kla akyse pasivaidina, šmėžiuo[ja] ir išnyksta J. O visokios šmėklos, tarsi pragaro dvasios, lakstė aplinkui J.Bil. Ka sanovė[je], sakau, šmė́klų buvo visokių Jdr. Kitasis sako, ka liuob nueis kasti piningų, visokių šmė́klų liuob galės matyti Ms. Šmėklos liuob rodyties an tuo kalnu Plng. Ans rado to[je] pilė[je] galybę šmė́klų (ps.) Varn. O jūsų dievaičiai kas yra? Velnūčiai, šmėklos, stuobriai, žmonių išmoniai M.Valanč. Tarytum kokia šmėkla švystelėjo ore ir pranyko J.Jabl. | prk.: Karo šmė́kla NdŽ, DŽ1. Ir dabar persekioja mane bado šmėkla A.Vien. Mokslą einantį jaunimą persekiojo nedarbo, skurdo ir nusivylimo šmėkla rš. ^ Na ir bėga kaip šmė́kla (greitai, darkiai) Zp. Dingo akyse kaip šmėkla KrvP(Mrk). Išblyškusi kaip šmė́kla Slnt. Nuskrabėjęs senis: atrodo kaip pusantros šmėklos Bdr. Lenda kaip šmėkla į akis Prk. ║ prk. apie labai sulysusį, nusilpusį: Jis gyva šmė́kla NdŽ. Jau visai šmėklùtė, kažin ar sulauks ryto Skr. Ji jau visai šmėklẽlė, sunku ir susikalbėt Kbr. 2. NdŽ baimę, siaubą kelianti būtybė, baidyklė, pabaisa: Nebegirdėjo jie šmėklų kaukimo, nebematė jų bjaurių veidų J.Bil. Radau tokią šmėklaitę (kipšiuką), parvedžiau į numus, pririšau pri girnų (ps.) S.Dauk. ^ Nu kaip esi apsitaisiusi – kaip šmė́kla velnių! Kl. Dabar daugiau pasipiktina iš jaunūmenės: jau teip eina kaip šmė́klos Sd. Apsileidė, vaikšto kaip šmė́klos Jnšk. Ar vaikščiosi čia kaip šmė́kla! Pnm. 3. žmogaus pavidalo iškamša (ppr. baidyti paukščiams ar žvėrims): Jis į kampus pastatė šmė́klas, t. y. baidykles J. Pristatėm visokių šmė́klų, nieko anys (šernai) nebijo Kvr. ^ Stovi kap šmėkla kanapėse Vlkv. ║ drožinys: Keturiolekos metų pradėjo drožinėti lazdas, visokias šmė́klas Vkš. 4. scom. prk. kas keistai, ne taip, kaip dera, elgiasi: Menkas žmogus, kurs bagotu rodos, vadinas šmė́kla J. Visokių šmė́klų reik tų žmonių Trk. 5. scom. prk. pamaiva: Šmė́klos tos mergos: kraipos, kvaka Krš. 6. tam tikra proga neįprastai apsirengus daroma išdaiga: Nelab seniaižydai“ šmėklas krėtė Velykose Šts.

šmėkla sinonimai

Ką reiškia žodis šmėkliavotis? Visi terminai iš raidės Š.