laimė reikšmė

Kas yra laimė? láimė sf. (1), laĩmė (2), laimė̃ (4) Žgn 1. DP200 pasitenkinimo, gerovės, gyvenimo džiaugsmo būvis: Nesuprasdami savo jėgų, laukia laimės iš svetur, o nežino, kad ta laimė slepiasi ir gyvuoja jų pačių dvasioje J.Bil. Keletą mėnesių jaunieji gyveno didelėj laimėj, bet netikėtai atėjo jų laimės galas J.Balč. Kas ieško laimės po mirties, tasai tik apsigaus J.Jan. Linksmas jis buvo, ir laimė iš akių žibėjo V.Krėv. Nedažnai tokia laimė pasitaiko! J.Balč. Laimužės ieškoti išėjo rš. Ne tą kelią apsirenki, kursai laimėn veda BM452. Po žemėm (mirus) menka be láimė Dbk. Buvo baimės ir láimės su tuo juokų maišeliu bevažiuojant Ggr. Eina motina ūkaudama, laimės dalios ieškodama Ktv. ^ Jo laimė kuolu duriama (nelaimingas) Mrj. Laimė su kotu (didelė laimė) Sdb. Gerą kaimyną tik laime jodamas (sunkiai) surasi Šv. Iš laimės į nelaimę vienas žingsnis, o iš nelaimės į laimę ilgas kelias LTR. Laimę į paklodę nesuriši LTR(Šmk). Ne taip laimė kepa, kaip pilvas nori Pšl. Nelauk laimės į nagus įpuolant LTR(Rs). Nė vienam vėjas laimės neatnešė LTR(Šll). Laimė ir nelaimė praslenka ilgainiuo VP28. Laimės nė su krūku nepritrauksi, o nelaimė pati nekviesta ateina Mrk. Kitas tau laimės neatneš LTR(Grk). Gardesnės pupos varge, kaip pyragai laimė[je] KrvP(Trg). Laimė dainuoja, vargas dejuoja TŽV603. Didelė laimė – visas nelaimes nugalėti ir jokios bėdos neturėti KrvP(Kp). Laimė, kur mūsų nėra Nm. Gera žmona – laimė, bloga – virvė ant kaklo KrvP(Sem). Kur tikt meilė įsikūrė, ten ir laimė pasituri Sim. 2. Škn, Lnk likimo palankumas, sėkmė, pasisekimas: Ir aš turėjau tą dieną laimės matyti Rimšos „Kovą“ J.Jabl. Ilgai negalvodamas, nusprendžiau išbandyti laimės prekyboj rš. Jėgu neturėsi láimės, tai niekur tau nesiseks Sb. Nors kartą laimužė mums švysterės L.Gir. Bičių neparduok. Jeigu kam duodi, teip duok. Jeigu parduodi, ans visą bičių láimę atema drauge Prk. ^ Čia tai būt láimė kaip kepurė (didelis pasisekimas) Sb. Kieno gera laimė, tai ir bažnyčioj gauna par ausį VP24. Kam skirta laimė, tą ir ant pečiaus atranda An. Be laimės žmogui net laimė iš rankų iškrinta KrvP(Lš). Be laimės net vyžai pinti nesiseka KrvP(Ašm). Duok, Dievai, gerą dienužę ir ant mergelių laimužę JV195. ║ gẽra lemianti, palanki aplinkybė, gerai: Laimei, jo nebandyta priešintis ar bėgti P.Cvir. Laimei, gavau įsikibti į karklą ir nenuskendau GK1939,13. Laimė, kad jie neišrovė medžio, ant kurio aš tupėjau rš. Da láimė viena, kad nesuvežti buvo javai (kai kilo gaisras) Kp. Su laime dar šiandien parvežė mane …, ryto[j] būtų jau po visam Žem. 3. laimikis, laimėjimas: Dvare visi jau žinojo kritus Jonienei laimę Žem. Šįmet po laimės: nėr obulų Rt. Gera láimė (žvejojant, medžiojant) Kv. 4. likimas, dalia: Vienokia mus láimė sutiko DŽ. Laimužės lemta man taip toli mergelė J. Ei, neduok, Dievai, laimužei lemti tam pačiam kieme mergelei augti JD218. Gal laimė lėmė, o gal velnias padėjo KrvP(Vlk). Čia pati laimė bus atsiuntusi man laivę, kad galėčiau grįžti į savo tėvynę J.Balč. Laimė lėmė saulužės dienaitę RD3. 5. R, MŽ240, B mit. likimo deivė: Láimės vaikščioja (ne laumės) J.Jabl. Pirklys juntąs, kad po langu laimės šnekančios rš. Atėjo pas tą pusbernį tokios dvi bobos, o tos bobos tai buvo viena giltinė, o kita laimė BsPIV113. Ar ne laime [esi], kad žinai, kas jam bus Švnč. Ana pamatė, kad jau vakaras, o laimės jau iš miško atbėga LTR(Ut). Dėkui laimei, šventai laimei KlvD191. 6. burtas, bilietas: Ėmė traukti laimes A1885,327. 7. bot. paprastoji skalsė (Claviceps purpurea): Šįmet tarp rugių yra daug laimių Sml. ◊ abì láimi gali būti ir šiaip, ir taip, netikra: Su sodnais abi láimi: jei nušala žiedai, nėr pelno nė kokio Dr. ant láimės léistis N pasitikint laimingu atsitiktinumu, ką daryti: Leidžiuosi ant laimės, ant palaimės SD108. láimės júosta An, Ar; Kos180 vaivorykštė: Láimės juosta vienus galus rodo ant Neries, kitus kitur Čb. láimę kèpti tingėti: Gera tau, láimę kepi an pečiaus Ut. láimės kū̃dikis BŽ14 labai laimingas žmogus. láimės ragáuti BŽ55 būti truputį laimingam. láimės suolè sėdė́ti būti laimingam: Ligi kol laimės tu suole sėdėsi, prietelių šimtą prie savęs turėsi rš. láimė nusišypsójo pasisekė: Jiems nusišypsojo laimė rš.

laimė sinonimai

laimė antonimai

laimė junginiai

  • laimę nešantis
  • Laimė (mitologija)
Ką reiškia žodis laimėjimas? Visi terminai iš raidės L.