traukti reikšmė

Kas yra traukti? 1. suėmus ar paėmus už ko jėga stengtis artinti savęs link, versti pajudėti savęs link, tempti, tęsti 2. tempiant blokšti 3. tempiant stengtis paimti, atimti, jėga imti 4. prievarta reikalauti, pešti, plėšti 5. kvosti 6. imti, rinkti 7. plėšti 8. suėmus šalinti 9. rauti 10. tempiant išimti ką įstrigusį, įklimpusį, vaduoti 11. išlįsti, išsipešti 12. tempiant imti dalį iš visumos, pešti 13. imti vieną pasirinktinai iš kelių 14. trumpinti, nukąsti 15. stengtis nutrūkti, pasileisti, nusitraukti 16. turėti savybę dažnai nutrūkti 17. jėga keisti daikto padėtį erdvėje, vilkti, tęsti 18. imti sau, vilkti, griebti 19. vilkti 20. vilktis, tęstis 21. paviršiumi vilkti, braukti 22. vesti, brėžti 23. braukiamu mostu suduoti, rėžti 24. rapnyku per galvą tik sykt kraujai per kaktą Užg Kap tra uksiu muturzėn, tai net apsijukosi, tu rupūžės kavalke Al Būlo, trau ks per pečius už neklausymą , tai žinosi Žln Ištraukė virvę ir bobai išilgai tra ukė DrskŽ Gerai tra ukė par kuprą Mžš Su geležim Vabalnyke kaip tra ukė vaiku i , ir numirė nabagas Slm Turėjau lazdą, tai kaip tra ukiau par pečiais, tai kad ejo nuo manę Rk Tas ponas kaip jam traukė kelis su rimbu, tuojaus stojo ir b uv o jau sveikas BsPIIl262 7 tr NdŽ i velkant, tęsiant dėti kur

traukti sinonimai

traukti junginiai

  • (ką) traukti, (kam) norėtis, (pa)stumti, (pa)traukti, (pa)traukti, (pa)traukti, nutraukti, traukyti, ap(si)nešti, ap(si)traukti, ap(si)traukti, iš(si)traukti ginklą, pri(si)traukti, su(si)traukti, trauktis, (su)trumpinti, traukti burtus, traukti į save, uþ(si)tempti, uþ(si)traukti, už(si)traukti, į(si)traukti
Ką reiškia žodis trauktinis? Visi terminai iš raidės T.
Draugai
Vertimas internete