nabagas reikšmė

Kas yra nabagas? ×nabãgas, -ė (brus. нябoгa, l. nieboga) smob. (2) K, Lk, Krkl, Jž; R, nãbagas (1) kas nelaimingas, pasigailėjimo, užuojautos vertas, vargšas: Nabãgas tas mūsų kaimynas, juk ano viskas sudegė Kv. Tas nabãgas, kas duonos neturia Trg. Reikia priglaust, kurgi nabãgė pasidės Rk. Eik, nabãge, ką tu veiksi be galės ir be išminties! J. Uodo nabagas (vargšas) krito sykį iš ąžuolo ir sprandą nusisuko (nutrūko) J.Jabl(Žem). Kur tu, toks nãbagas, gali nueiti! Ms. Rods, yr daug žioplių, kurie nabagė̃lį būrą iš nelabos širdies per paiką drimelį laiko K.Donel. Lapė į svočias, ožys į piršlius, o zuikučiui nabagučiui reik važnyčioti JV904. O laputė nabagutė į svočiutes ėjo (d.) Nm. Mat nabagytis neišmanė, jogei ne kožnas kerdžius gauna skilandžių A1885,48. Žąsiniukas nabagiukas gražiai lubinuoja NS207.

Ką reiškia žodis nabagingas? Visi terminai iš raidės N.