rods reikšmė

Kas yra rods? 1 róds modal. 1. Kos54, Krš lyg, tartum, tarsi: Ligonis šiandien rods geresnis J. Košina [mergaitė], kleckina, róds kiaules šėrė Pj. To rods kaltas esu Jrk126. Dėl klausymo rods klausė žmonės pamokslų, bet ką krikštyties nė biškelio nenorėjo M.Valanč. Kaipogi aš radau, jog tose knygose daug rods tiesa ir gerai yra išrašyta, bet daug yra, kas mūsų krašte po visam nenaudingu, bet ir iškadingu yra S.Dauk. ^ Rods, rods, beje, beje, tai kai atvažiavom Grš. Neseka rods malt (taip greitai suvalgo duoną) Lp. 2. rodos: Róds, jei košės neprivalgei, tai nepavalgęs esi Lž. Mikly[n] viskas eina, róds Jd. Róds, kiek čia gyvenai, o bengės amžius Krp. Ka mas buvom jauni, róds, kitaip buvo Šv.
2 ×rõds (sl.) adv. NdŽ 1. tikrai: Rods būtum gerai, kad skaitytum mano brolis J. Aš jam tai rõds sakiau, ale jis neklausė K. Gauti rods gavo naudos, bet skolų nieko neapmažino Žem. Pernai rods pelėda čia, tame uoksve, perėjo Sr. Gūžaitį turi rõds gerą KlvrŽ. Sviete rõds visur randi netikusį žioplį K.Donel. Tyliam žmoguo rods y[ra] gerai Štk. Dabar tau rõds gerai: ir valgis nerūpa, ir pastogė nekaštuoja Grg. Muno mama rõds papasakodavo aple baudžiavą Grd. Rõds negražu, kad kas į česnį veržiasi ėsti K.Donel. Rods norėtų, kad galėtų B. Aš rods noriu, ale negaliu Kel1866,51. Žemaičiai numanė į jo vietą įstosiant Varnių ir Vilniaus kanaunyką Jurgį Petkevyčią, vyrą rods mokytą, bet ne visai dievobaimingą M.Valanč. Rõds nuėjo ir kiti, ale vietą tuščią rado Jrk77. Tas vaikas pagal kūną rods mažas užliko, ale pagal protą šauniai augo Jrk23. Tavo vyrelis rods gal su tavim iš širdies pasidžiaugti Sch161. Stubo[je] rods žiburėlis degė, ale šešiauninkė … drūtai miegojo Sch198. Būti rods yra, serga, negali, gul margoje svirnužėj po margais patalužiais KlvD63. Laukti rods laukiu, bet nesulaukiau KlpD54. 2. H179, R, MŽ, K, M [i]miela, malonu:
3 ×rõds (sl.) prt. tai bent (stebintis): Muno rõds y[ra] gera sėdenė Krtn. Anam rõds bepigu Lkv. Kairys rõds gerai dirba pečius Tn. Nepagailėjau apynių ir mielių, tai rods alus išėjo Vl. Tai rõds –visai nuo koto nusigyveno Gs. Tau rods gerai gyventi, kad piningų turi Kv.

Ką reiškia žodis rodsgi? Visi terminai iš raidės R.