laukti reikšmė

Kas yra laukti? 1 láukti, -ia, -ė intr. 1. pasilikti, būti kur nors kurį laiką, tikintis ką nors ateinant, atvykstant, pasirodant: Láukiu svečio atvažiuojant Ėr. Traukinio neilgai reikėjo láukti Prn. Lauk manęs pavakary vėtroj prie obels S.Nėr. Vėl į kiemą pyška nelaukti svečiai S.Nėr. Ak kaip ilgai paskui turite laukti, iki retos žolelės čionai užauga K.Donel1. Ans lauka pavežamas Kv. Láukam ir patys nežinom, ko Krtn. Láukiau metus, palauksiu ir kitus Slnt. Neláukiu, kol sutems, ka nebijoč pareit Pš. Láukiu vaiko pareinant, kap saulės užtekant Krn. Pagados lauk ne su dalgiu, o su grėbliu Akm. O čia jau artėjo Visų šventųjų diena – visų piemenų laukiamiausia diena J.Balt. Nėr ko [jo] laukta: pietuikim! rš. Durų atdarant laukęs ir nesulaukęs, turėjo šalin keliaut BsPI85. Láukiu, nebsulaukiu, ir tą pusę praveizėjau Skd. O, nelaukiamas svečias atvažiuoja! Grž. Láukiamo daikto ilgu láukt Skr. Kada mumim tave láukt: ar ankstą rytelį, ar vėlą vakarą? (iš raudos) Arm. Jei láuktina, palauk J.Jabl. Bėri žirgeliai visi pabalnoti, laukia savo raitojelių StnD25. Rasiu močiutę belaukiančią JV918. Ar būt joti, ar nejoti, ar saulelės laukti? D36. Verkia … vaikeliai, tėvulio belaukdami TŽI255. Ir atjoja tie mūsų laukiamieji KlvD208. Tugu esi, kursai turėjo ateit, aba kito lauksim Ch1Mt11,3. | prk.: Pliki stabarai pavasario laukia A.Baran. O mūsų rašliava varguolė laukia nesulaukia gabių darbininkų Blv. Vasarojus láukia išsižiojęs lietaus Rk. ^ Ateik belaukiams, išeik bemylims, tai būsi gers svečias B. To laukam, ko noriam, o kas atsitink, tą pakelam VP47. Láuka kaip gervė gydros Kv, Krž. Láukia kaip saulės užtekant Ds. Láukia kap nuvytus žolė rasos Švnč. Láuk kaip suopis lašo Erž. Laukia peslys lietaus Sim. Láukia kap gaidys gaigystės Gs. Visi laukiam jos, liežuvius iškišę (labai laukiam) Ėr. Láukiam išsižioję, kada karvė apsiteliuos Pn. Mums (mūsų) nosys ištįso belaukiant J.Jabl. Nelauk žiemą lietaus, vasarą sniego Vlkj. Neláukia grėblys lietaus Švnč. Lauk galo – bus visko PPr206. Nelauk žadančio, eik už vedančio Užv. Vienas vargas kito belauk CII1123. Nelaimė ateina nelaukiama Šil. Láuksi láuksi, kol sustrauksi Ut. Lauk, šuneli, kol pastips kumelė LTR(Šll). Turi mergą – lauk ir piršlių PPr159. Ryto sulaukęs, lauk ir vakaro PPr228. Laukia kaip lapė jaučio kulės nukrentant (iron.) Škn. Mano pirštinė! – Tavo? Láuk! (jokiu būdu ne) Šts. láukiamai adv.: Ji laukiamai žiūrėjo į tą pusę, iš kur šaudė savieji rš. nelauktaĩ adv.: Toji netikėta pažintis įvyko visiškai nelauktai abiem pusėm J.Dov. nelauktinaĩ adv.: Tas žmogus visai nelauktinai pasijudino prš. Sielvartinga pasaka, apirašanti tūlą kančią, kuri nelauktinai pripuolė ant jo ChJob(turinys). | refl.: Ligoninėj láukiasi, kad kas ateitų [aplankyti] Ėr. Laukiuos atsiunčiant Vlk. Karvė besilaukdama (kad ją perkeltų) nusitraukia Šts. Vaikis nelaukas (nesilaukia) vaksijamas J.Jabl(Als). Neláukiatės sutemimo, eikiat, kol šviesi Šts. Nelaukis prašomas, meldžiamas SE168. ║ būti nėščiai, turėsiančiai (part. praes. passivi f.): Moteriška laukiamà, nėščia, prie čėso Škn. | Viena karvė buvo laukiamà (veršinga) Jnšk. Turėjau karvę láukiamą Šts. | refl.: Laukias, nėščia yra R320, MŽ428. Ta žmona laukiantysi vaiko J. Moteriškė láukias K; N. O jau ji mažiuko láukėsi Lp. Jis buvo visiškai ažmiršęs, kad žmona laukiasi sūnaus LTR(Dkk). | Viena [karvė] apsiteliav[o], o kita láukias dar Vlk. 2. tikėtisgauti; norėti, kad kas pageidaujama būtų: Taikos ne laukiama – taika iškovojama sp. Tačiau netikėti dalykai paprastai atsitinka tada, kai jų mažiausiai lauki J.Dov. Ligonis vis geresnio laukia N. Kartais nelaukčiausiose (netikėčiausiose) vietose įsijungia visas orkestro ansamblis rš. | refl.: Láukiasi (norisi), kad būt geriau Lz. 3. būti kam prieš akis: Kokia šiurpi nelaimė laukia jo brolio S.Nėr. Jo darbas laukia didelis, sunkus T.Tilv. | Netrukus Kasparas buvo pakviestas į vidų, kur jo laukė (buvo parengta) skani vakarienė P.Cvir. 4. trukti, delsti: Pietūs bus už valandos, o gal ir nelauks tiek Rm. Neilgai laukus, ėmė velniai rinktis, ėmė eit BsPII193. | refl.: Tęsamos, dar láukamos su darbais Ggr. ◊ kad tu neláuktum švelnus keiksmas: Kad tu nelauktum, berneli mano, kad tu mano kaseles ant rankelių vyniotum JD865. Dar buvo kokia morkelė, kad jie nelauktų, arkliai išmynė Bsg. laĩkas neláukia negalima atidėlioti, gaišti: Laikas nelaukia, visi į darbą! rš. niẽko neláukus tuojau: Jinai, niẽko neláukus, paprašė malkų Btg. \ laukti; antlaukti; apsilaukti; atlaukti; dalaukti; išlaukti; nulaukti; palaukti; parlaukti; perlaukti; pralaukti; prilaukti; sulaukti; užlaukti
2 laũkti, -sta, -o intr. Kos47 darytis laukam, plikti.

laukti sinonimai

laukti junginiai

  • laukti (tinkamos progos), nekantriai laukti, įsitempus laukti
Ką reiškia žodis lauktis? Visi terminai iš raidės L.