tuojau reikšmė

Kas yra tuojau? tuojaũ adv. K, LB48,62(Vlkš), Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ, tuõjau; CI74, R, R17, MŽ, MŽ21, 68, Sut, N, LL102, 283, 311, ŠT63 1. po neilgo laiko, greitai, netrukus: Tuojau, paskui ką SD170. Ir jis tuojau atvažiuosiąs J.Jabl. Naktis praeis tuojau, ir veikiai auš diena S.Nėr. Tuojaũ po karų jis mirė Šk. Nusiramyk, motinėle, aš tuojau sugrįšiu LTR(Brt). Tuojau aš užgirdau, kad ateina to žmogaus sūnus LTR(Rk). Tuojau [žvėreliai] įsišneko, ėmė pasakotis, kaip kam sekasi Mš. Nes, tuojau kaip žmonės žydų atpuolė nuog vieros ir garbės Dievo tikrosios, perleido ant jų V. Dievas karius ir badus DP343. Ir tuojaũ išėjo kraujas ir vanduo DP179. 2. nedelsiant, iš karto, nieko nelaukus: Akuotplaukiai nuo lytaus tuojaũ sulimpa Jrb. Ta (šeimininkė) tuojaũ tas sukneles į glėbį ir nulėkė į kambarį PnmŽ. Man tuojau prablaivėjo akyse I.Šein. Viską dabar noriu pasiimti, dabar tuojau. Ir viską grynais J.Gruš. Man pinigai tuojau reikalingi! J.Paukš. Dalį tuojau suvalgiau, dalį palikau šeimai, gabalėlį įsidėjau vykdamas gaminti sausmalkių rš. Jeigu slogą kitam prikabysi, tai tuojaũ pagysi pats Rdm. O bilietui [į Ameriką] jis, brolis, duosiąs pinigų, nors ir šiandien, nors tuojau pat J.Balt. Jeigu kurmis perbėgo per kelią – tuojau dvesia LTR(Nj). Kaip tik piršleliai kieman sujojo, tuojau kurteliai smarkiai sulojo LLDII326(Pnd). Kad ištrėmė velinuvą, tuojau prakalbo nežadžia DP118. Anys tuojau palikę tinklus ėjo paskui jį Ev. 3. ką tik, vos tik, neseniai: Kurią dieną įsižiūrėkit į žvirblyčius tuo metu, kad jie yra tuojau išlėkę iš savo lizdo rš. 4. čia pat, netoli: Tai kiaulės į kalną bėga: tę tuõjau Judrė – į tą Judrę LKT191(Lkč). A čia tuojaũ jis tą arklį pririšo Jrb. Lanka, čia pat prie Šešupės gulinti, vadinas Toliejos; už jų tuojaũ šio galo brasta arba girdykla Jrk109. Ir regėk, kaip stebuklingai mielas Šv. Jonas tuojaus ant pradžios savos evangelijos apie dievystę Ižganytojo mūsų tuojaũ ir tikėjimą gerai tikinčiųjų tvirtai miklina, ir netikėjimą atskaluonių labai stipriai griauja ir ardo DP44. Tuojau po lentelių tur ąsos (paraštėje tos grandės) būti, idant kartės ing jas įdėtos būtų ir stalą nešiotų BB2Moz25, 27.

tuojau sinonimai

tuojau junginiai

  • tuojau pat, tuojau pat nutraukti, tuojau pat nutraukti/užgniaužti
Ką reiškia žodis tuojaus? Visi terminai iš raidės T.