tuojaus reikšmė

Kas yra tuojaus? tuojaũs adv. K, Rtr, NdŽ, KŽ; Q23, SD143, 111, 183, 195, 211, SD437, H154, R, R17, 343, MŽ, MŽ21, 68, Sut, N, M, Amb žr. tuojau: 1. Paminklą pastatė i pats atsigulė tuojaũs Jrb. Ka tuojaũs sušalna rankutės, kojikės [kūdikio] Erž. Al tai jis tik jau pakilęs bėgs į staldą i vėl tuojaũs sės prie darbo Pgg. Tuojaũs indėsiu smetonos in rūgusį pieną, ir valgysim darytinį su bandom Srj. Palauk gi, aš tuojaũs do paskaitysiu Pb. Tuojaus bus pinigai išsiųsti TŽV337. Aš jau tuojaus su jumis atsiskirsiu Tat. O kaip greitai pasirodo vaisius, tuojaus ūkinykas prileidžia pjautuvą, nes pjūtis prispėjo BtMr4,29. Tuojaus atsiuntei ir ant jo, ir ant viso turto jo palaiminimą tavo DK164. O aš tau parodysiu tuojaũs, kurie tapę est patys už save piktesni DP84. Pakabintas žmogus ne tuojaũs mirė DP176. Kaip antai žolė bežaliuojanti tuojaus gal pavysti, pagesti ir supūti, teipo ir žmogutėlis kaip pūslė vandenio ūmai pagenda BPII478. Yra gyvatės naminės, kurių nevalna mušti; jeigu užmuštumei, tuojaus tuose namuose stosis nelaimė Pt. Tuojaũs duris atkabina ir į klėtį įvadina (d.) Nm. Tasai irgi tuojaus užmigo, bet anksti rytą pabudo LTR(Jz). Teip ta boba tuojaus pastiro, jos kojos ir rankos DS101(Rs). 2. Pamatė, ka da stipri boba, tai tuojaũs šieno kraut pristatė Slv. Ateidavo tas laikas, tuojaũs apmirdavo širdis Skr. Durni buvom, kad ne tuojaus vislab vierijom ir klausėm K.Donel1. Jei nori, tuojaũs bus beržinės košės Sn. Figų medis padžiūvo tuojaus CI74. Ir tuojaus apsistojo jos kraujo plūdimas, ir ji pasijuto savo kūne pasveikusi nuog tos slogos Bb1Mr5,29. Tuojaus kurtai ėmė staugt, sakalai – švilpt BsMtI188. Žmogelis, išvydęs kūmą prie kojų, davė gydyklių, ir ligonis tuojaus pagerėjo LMD(Sml). Tuojaus sulig tais žodžiais arklys išgriuvo i nė judytis nepasijudino BM119(Rz). Jis tuojaus pavirto žmogumi LTR(Ndz). Višta tuojaũs ir bėga į mėšlyną skustuvo ieškot (ps.) Plv. Kaip tiktai pakvėpino to trunko, teip tuojaũs pradėjo karalius gražiai žiūrėt LB172(Grl). Ir tuojaus atsivėrė nasrai jo ir jo liežuvis ir kalbėjo bei garbino jo Dievą VlnE153. Tada miršta tuojaus ir apsigręžia ing dulkes PK35. Ir tuojaus atvėrės ausys jo Ev. Ir tuojaus apčystytas buvo raupsas jo VlnE27. Tuojaus Dievas davė nuolyti siera ir ugnia didžia Mž331. Reikia tuojaus pat apsibarstyti augyną žemėmis rš. | Tuojaus nuog pradėjimo buvo V. Jėzus pilnas malonės ir tiesos DP53. 3. DP44 žr. tuojau 4: Čia vieta ta yra tuojaũs Grš. Nebandykit [laužtis], ba kirvis čia tuojaũs Pžrl. Kur gyvena mokytoja? – O o o tuojaũs gyvena Jon. Eikiat ing miestelį, kursai yra po akim jūsų, ir tuojaus rasite aslyčią pririštą VlnE54. Klausykig, kas toliaus tai žmonai tikos, nes tuojaus kaip rūbo V. palytėjos, tuojau išdžiūvo ir paliaubė versmė ano kraujo jos DP370.

Ką reiškia žodis tuojautinis? Visi terminai iš raidės T.