arklys reikšmė

Kas yra arklys? arklỹs sm. (3) 1. R, K naminis vienanagis gyvulys, kuriuo dirbama, važiuojama, jojama (Equus caballus): Jojamasis, kinkomasis, lenktynių arklys rš. Arklỹs žvengia, krizena, prunkščia, šnirpščia Kp. Arklys kaip moliūgas (labai riebus) Jnš. Arklỹs kaip vėjas Jnšk. Arkliaĩ bėgūs kap žaibai Gs. Pasakai árkliui nã, ir jis bėga Rm. Pliaukšteriu arklį SD30. Árklį apjodau B. Išvedė arklius į mišką ganyti Rm. Arklỹs stovi pažabotas Kp. Pakinkyk árklį, kumelė lai namie palieka Sk. Pasikaustydino arkliui koją ir išdrožė kieman J.Jabl. Duok man árklio (kam dirbti) Kp. Mes pjaunam árkliami avižas Zt. Su arkliaĩs sodinkit bulbes Rm. Sunkus darbas per dieną prie arklių̃ Jnš. Ji ten dabar árklio vietoj yra Skr. Buvo ... keleiviai gryni ..., neturėjo nei vežimų, nei arklių̃, pėstomis ėjo DP39. Koks čia arkliukė̃lis – ką su juo dirbsi! Srv. Mano arkláitis nusistovėjo ir laigyti pradėjo Lkv. Arklytis irgi ištiesia kaklą rš. ^ Dirba kaip juodas arklys (sunkiai dirba) Krž. Ko dabar žvengi (bėgi) kap arklỹs? Gž. Tu kaip arklỹs (sveikas, stiprus) Ašb. Džiaugias kaip arklį gavęs Sln. Dovanos reik greito árklio (dovaną reikia greitai atsiimti) B. Kuris arklỹs bėga, tą ir plaka J.Jabl. Įduodi arklį, įduok ir peilį (skolintojas dažnai beširdis svetimam arkliui) Ggr. Anas buvęs ir ant arklio, ir po arkliu (gerai ir prastai gyvenęs) Arm. Tas pats ant árklio, tas po árklio (laimė nepastovi) Stl. Kada gi avižos į árklį ejo? Ds. Árkliui abrakas nesunkus Nj. Árklys – ne pagalys, neėdęs kampe nestovės LTR(Šll). Kad prie darbo kaip gaidys, tad prie valgio kaip arklỹs J.Jabl. Ant árklio (árkliu Pnd) jojo, árklio ieškojo Rs. Vyras arkly, pati lopšy (jaunesnė) Kpr. Ne tas arklỹs avižas ėda, kur vežimą veža, bet tas, kur dykas stovi Nj. Davei árklį, duok ir balną Jnš. Arklius išvogus, veltuo žmogus užrakin kūtę VP6. Arklỹs ir keturiomis kojomis suklumpa, – žmogus vienu liežuviu nesuklups! J.Jabl. Mano arkliaĩ neina (nepaeinu) Plš. Kad árklį sega, ir varlė koją kelia S.Dauk. Ant aukso arkliùko visi joja (slenkstis) Pn. 2. sport. prietaisas šokinėti, kumelė: Atstumkiat árklį Klp. 3. prk. apie didelį stambų žmogų ar kokį nors daiktą: Toks arklỹs už kelis suėda Gs. Žiūrėk, kad tas arklỹs tau neužliptų ant kojos Rm. Ežys rado mėsos visą árklį J.Jabl. | Eik tu, arklỹ (netikėli)! Lp. 4. prk. vežimas: Ragana atsisėdo jos arklỹ Brž. Bobutė važiuoja vienan arkly, o kūmai kitan arkly Kp. Ana atsisėdo arkliúosan tuosan ir nuvažiavo Rš. ◊ arklỹs avižosè (pasiléido) apivarai arba batų raiščiai atsirišo: Žiūrėk, arklỹs avižõs! Paį. Tėvai, arklys tavo pasileido, dar užminsi ir pavirsi Brs. árklio galvà 1. sunkaus proto žmogus: Tai árklio gálva, nieko nesupranta Rm. 2. sudžiūvėlis: Tylėk, árklio gálva! Skr. árklio gálvą turė́ti sunkiai suprasti: Jis árklio gálvą tùri Prn. árklio jėgà tech. psn. mašinos galios vienetas, arklio galia: Garlaivis buvo penkių šimtų arklio jėgų rš. arklỹs jū́rinis; rš zool. jūros vėplys (Trichechus rosmarus). árklio rūgštỹnė Brs arkliarūgštis. arklỹs ùpinis (vandẽnis; Sut); rš hipopotamas. vélnio arklỹs Kp, Pn, Pkr laumžirgis: Velnio arklys su keturiais sparnais Gdr.

arklys sinonimai

arklys antonimai

arklys junginiai

  • jojamas arklys, jojamas arklys/asilas/mulas, lenktyninis arklys, nestartuojantis arklys, nestartuojantis arklys/žmogus, nuomojamas arklys, nuomojamas arklys/automobilis, supamasis arklys
  • Prževalskio arklys, Trojos arklys, Trojos arklys (programa)
Ką reiškia žodis arklėkas? Visi terminai iš raidės A.