vėjas reikšmė

Kas yra vėjas? vė́jas sm. (1) K, KGr145, KII5,37, I, LsB309, Š, K.Būg, DŽ, NdŽ, KŽ, LzŽ, DrskŽ, FzŽ79,384, PolŽ130; SD1192, SD395, Q209, H, R, R76, MŽ, MŽ101, Sut, D.Pošk, N, M, L, LL276, vė́jis (1), vė́jai pl. (1) 1. oro srovė; oro judėjimas horizontalia kryptimi iš aukšto atmosferos slėgio srities į žemo slėgio sritį: Liovės vėjas, metės oras, tylus oras SD31. Vė́jas mažas, medžiai nekruta Jrb. Vėjas drėgnas, lipnus ir skvarbus J.Mik. Tas vė́jas kai papaikęs užneša tąs debesis čia ant mūsų – ir ly[ja] Jrb. Paskėlė vėjas, bus lietaus Šlčn. Vė́jai kai įsisuka į tuos laukus, neša smiltį į visas puses Smln. Jeigu nebūna vė́jo, iš lėto sustabdo Nemuną Vl. Ka raudona saulė, tai vė́jo bus Snt. Dabar kasdien yra vė́jo Ds. Be vė́jo nelabai (retai) diena yra Plv. Plikas laukas buvo baisiai, vė́jas daužydavo Grš. Šiaudus tiesė [ant stogo]: eilią šiaudų, lota nuo lotos – vė́jas neišlupdavo Sn. Kap kada vė́jas numeta kepurę ir kūčkutes išardo Kč. Pakari (padžiauni), tai vė́jas plaka plaka tą rūbą Klt. Pakarti marškiniai an tvoros, kap papučia juos vėjas, kvėsčioja kap paukščio sparnai Kpč. Vė́[ja]s pūstelėjo ir užpūtė tą muno liktarną Žr. Pakapoja vė́jas kojas, pernakt neužmiegsmi Pls. Eina par blauzdas vėjas, šalta pirkioj Klt. Kap pavalgo kūčią, atsineša šiaudų pėdą ir aprišdo medžią, kad vė́jas nepasukt obelių (priet.) Pls. Neapdygo agurkai, žunešė vė́jas duobeles Rod. Visai vė́jas neina, nedūsuoja Švnč. [Prieš lietų] kai iš burnos vė́jas pučia (šiltas, švelnus) Dglš. Vė́jas pučia ir pučia Nmč. Teip puta, teip puta tokiu dideliu vė́ju Grg. Vė́jis puta prisikišdamas Krž. Neša smėlį, tokis vė́jas įsiutiškas Švnč. Ė vė́jas purkštauna nemažas Švnč. Vė́jas plėšia ežerus (pavasarį ardo ledą) Klt. Vė́jas pasdrasko pasdrasko – uždraskis šalčio a lietaus Švnč. Draskės draskės – aptyko vė́jas Švnč. Čia per mus vė́jas ne tep karštai ima (pučia) Dglš. Jau vė́jas nemuša (nepučia) Jrb. Kada ne kada pūkštelia vėjas, ir vėl kap puode šutina Dkš. Vė[ja]s kaip zuikio dvasia (nėra vėjo) Šts. Pažiūrėk, an kur vė́jas pučia Antš. Žiūrėk, iš kurios pusės vėjas pučia Gdr. Lietus išejo vė́ju (vėjas debesis išsklaidė) Aln. Vė́jas deltai kvepia [v]andeniu Strn. Pribaigs šieną: čia vė́jas apipučia, čia vėl duoda lietus Slk. Vė́jas daužos iš visų šonų, galgi ir sudaris lietaus Slk. Išnešk marškas in vė́jo, tuoj išpūs (išdžiovins) Ktk. Vė́jis prapūs – pjausma, ko čia išlauksi Krš. Pakūrini rytą, žiūrėk, kai nėr vė́jo, tai da pasilaiko [šiluma] PnmR. Oras šaltas, vė́jas kaip ir su lietum Pl. Buvo vė́jas, gal smėliu ažunešė Dgp. Kaip užudegė, o vė́jas buvo, blaškė, tai visą miestą [sudegino] Alz. Kada vė́jas būdavai, tada malsi – nebrangūs būdavai (pigiai maldavo malūnuose) Mšk. Ka labai tykì, jokio vė́jo nėra, sakydavai, ka iš švedų kapų [kyla žvakutės] Gsč. Kad i vė́jo nėr, dreba i dreba ta drebulė Kv. Kartais vė́jų nebūdavo po kelius mėnesius Sk. Liepsną pagavo vėjas, ir gaisras išsiplėtė rš. Buvo ant mūsų jūrių … skaudingi vėjai Kel1853,140. Pradžioje septemberio mėnesio pūtė skaudūs vėjai iš šiaurės, oras staiga atšalo Kel1854,156. Ant aštraus vė́jo pastato, tai tada ir apiserga gyvulys Antš. Ale toks vė́jas – kaip galąstuvas Žl. Grąžos grąžos vė́jas – gal bus lietaus Kp. Vė́jas atsigręžė šaltas, ė jau agurkui bėda Aps. Čia, va, šilta, čia gražu, vė́jas atsisukė – šalta, sniega Švnč. Vė́jas persimetė iš kitos pusės Ob. Jei nepasisuks vėjas, gali dar lyti visą dieną I.Simon. Tai vė́jas apdraskė, tai žiurkės išėdė [šiaudinį stogą] Mšk. Teko patiem dengt stogus, ka nulupo kokią kertę vė́jas Sk. Gal vė́jas atapūtė svirno duris Aln. Vė́jas nuplėšė nuo stogo vė́jo lentą Jnš. Sukamas į vė́ją malūnas Žg. Su vė́ju pučiami malūnai Bsg. Vė́jo malūnus liuob statys, kur kalneliai aukštesni Klk. Išmokau vė́jo malūnininkystę Trš. Pavėny džiovint [vaistažoles reikia], vė́jo perpučiamoj vietoj Kvr. Vė́ju da nenukrinta lopinys (šiek tiek laikosi) Ds. Šituo vė́ju gali ir kitų [namai] užsidegtie Ds. Po tam (šiauriniam) vė́ji nebus lietaus Drsk. Su vė́jum lyja Dglš. Duoda sniegas su vė́ju Kpr. Su vė́ju tai greit išdžiovina Snt. Aš gavau stovėti visą naktį vėjy J.Balč. Vė́juj kaminas netraukia Dglš. Pačiuos vė́juos išejo Ds. Neduok Dieve drapanos džiovint tokiam (smarkiam) vėjy Mžš. Vėjuj• pastovėjai – ažuėmė kriūtinę Klt. Pajuodusios jurginų galvos plakėsi vėjuje rš. Kur vėjyje (vėjo pustomoj, pučiamoj vietoj) – vilnija ir taškosi (lytus) į pakraščius J.Jabl(Žem). Vėliava iš lėto plevėsavo lengvam vakaro vėjuje rš. Kur tokiam vė́je važiuosi Š(Sl). Vė́jo nė[ra] nė brikš, žliugso, – matos, kad lis Mžš. Šiandie vė́jo nė krapo Lnkv. Šiandie bjauru [mėsą] rūkyt – vė́jas priešais Mžš. Ka tų vė́jų nebūdavai, pritrūkdavai miltų (vėjiniai malūnai nemaldavo) Pš. Drobė eldijos, ižtiesiama dėl vėjų SD1207. Vė́[ja]s nūgulė (nurimo, nustojo pūsti) Lkv. Vė́[ja]s tujau kilsta Yl. Kada vė́jas užkyla, išdrasko [šiaudų stogą], i vėlekos dengia, taiso Pšš. Šiandie vilkias kailinius, bo šalta, taip skaudžiai gnyba vė́jas Šauk. Žalčio vė́jis – puta kiaurai par drobužius Krš. Pro mano rudinės skyles visi vėjai landžioja A.Vaičiul. Gražio[je] vieto[je] – nuo visų vė́jų apsaugota Rg. Pryš vė́jį debesys ejo šį vakarą LKT99(Užv). Vė́jai blaškos, must (matyt) supūs lytaus End. Lauke vis smarkiau siautėjo vėjas J.Mik. Užneš vė́jas i lietų Dglš. Ka vė́[ja]s puta iš tos pusės, Endriejavas mun kvepa (labai ilgiuosi Endriejavo) End. Buvo tam tikras rėtis, kretilas – pasiriša vė́jo pusė[je] Skd. Pašiaušė vė́[ja]s stogą, ka tik nenulėktum! Žr. Muno lizdelį vė́[ja]s nukreipė, reik mun aną taisyti, ramstyti Žr. Šaltà užejo – vė́jai, tokios audros Lnk. Daba būs geras vė́[ja]s, sako, ir bulbės būs skanios Klk. Tus pelus nūneša toliedidliai didilis vė́[ja]s Ms. Priš vė́ją eiti didliai bjauriai yra Slnt. Per vė́ją, per gruodą eidavom, i nieko Dglš. Tos vė́jo debesys išpašytos tei kai vilna [p]Rsn.

vėjas sinonimai

vėjas junginiai

  • priešpriešinis vėjas, vėjas iš užpakalio
  • Kamikadzė (vėjas), Katabatinis vėjas, Saulės vėjas, Vakarinis vėjas, Vėjas (mitologija), Šiaurės Vėjas, Žvaigždinis vėjas
Ką reiškia žodis vėjasargis? Visi terminai iš raidės V.