šiluma reikšmė

Kas yra šiluma? šilumà sf. sing. (3b) K, Rtr, KŽ; R, MŽ, N, L 1. DŽ energija, išsiskirianti judant molekulėms, atomams ir pan.: Pagrindinis šilumos šaltinis mūsų planetoje yra Saulė rš. Žemės gelmių šiluma rš. Šilumos spinduliavimas ŽŪŽ83. Šilumõs absorbcija FzŽ8. Šilumõs laidumas LTEX593. Šilumos apykaita atmosferoje rš. Vandens baseinų šilumos apytaka rš. Slaptoji šiluma GTŽ. Degimo, garavimo, skystinimo šilumà NdŽ. Šilumõs vienetas NdŽ. 2. BM245(Vl), Aps įšilimas, šiltis (ppr. apie šiltą orą prikūrentoje patalpoje ar šiltą dieną): Šilumà iš pečiaus išvomė[ja] (išsisklaido), jei neuždarysi pečių J. Vėjis išgainio[ja] visą šilumą J. Kas čia par šilumà to[je] trobo[je] J. Kad prikūrensiu gryčią, neiškęsi šìluma Ds. Pirty padaro šìlumą, kad linai išdžiūtų Krm. Da reikia šilumõs [pirtyje] Dbk. Gardi [pirties] šilumà Dbk. Su šìluma neiškeps duona – karščio reik LKT125(Bt). Šilumà viską daro: kad atšils, viskas augs Pgg. Pelės su vaikais ir kurmiai šìlumą gyrė K.Donel. Kai tik paskavoja saulė, ir nėr šilumõs Sug. Čianui davė šilumà, visa sudegino Kls. Žiemą šilumà gerai i vasarą nemaišo Jrb. Negaliu ir paeit suvisu, maž iš šilumõs? JnšM. Aš netrivoju par šìlumą Erž. Saulikė jau turia šilumìkės – jau šildo Erž. Šilumėlė, kad tave kur! Net išrasojau P.Cvir. ^ Ačiū ažu šìlumą (sakoma grįžus iš pirties) Ut. Šiluma kaulų nelaužo (nelauž B, MŽ) M, An, LTR(Vdšk), Lš, Snt, Erž. ║ apie ypatybę apsaugoti nuo šalčio: Tos pirštuotos [pirštinės] šaltesnės, jos šilumõs ne taip turi Bsg. ║ apie vidinį kūno įšilimą: Pajuto kūne šìlumą DŽ1. Tokia šilumà jai užėjo – plykt paraudonavo visa Jrb. Šilumà čia pila visą [prie krosnies], tai atšaliau atsisėdau Ob. Šnapsiuko nusriuobei burnikę – jau šilumõs yr Gr. Svaigi šiluma nusmelkė visą jo kūną rš. Devyniasdešim aštuoni metai – nebeturiu šilumõs Vb. ║ pakilusi kūno temperatūra: Blogai jaučiuos, ko gero šilumõs turiu Snt. 3. įšilimo laipsnis, šiltumas: Kokį norėsi šilumos vandenį, tokį pats pasidarysi Ggr. 4. Ns1851,1 šiltas laikas, šiltymetis: Laukti šilumõs NdŽ. Pavasarį ulba tetervinai pryš šìlumą Lkv. Kai šilumõj bulbas pasodini, tai po savaitės visos kaip žvirbliai i viršuj Str. Saulė balta priš lytų, raudona priš šìlumą End. Nu, ka tokia šilumà, išdegs viskas Jrb. 5. K, Rtr, NdŽ, Rmš šilta vieta, šilta patalpa: Jau būs šalta: katės lenda pry šilumõs Kl. Kam šąlat lauke – eikit į šìlumą! Zp. O jau drapanas tai prašyčiau duoti man – padžiausiu arčiau šilumėlės A.Vencl. Gera šilumìkė, smagu pasišildyt [prie ugnies] Rs. 6. NdŽ šiltas maistas, gėrimas, sriuba, viralas: Šilumẽlės pasrėbk – nekosėsi Klt. Devė šilumõs OG158. 7. prk. nuoširdumas, gerumas, draugiškumas: Bėda, kai šeimoj nėra šilumõs ir sugyvenimo Mrj. Šeimyninė šilumà NdŽ. Dvasinė šilumà NdŽ. Žmogaus gyvenimo prasmė: išdalinti save, atiduoti šilumą, džiaugsmą, meilę, – kaip duoną – atiduoti visiems J.Marcin. Menkas žiburys traukė artyn, žmogus buvo pasiilgęs namų šilumos rš. Mūsų amžiuje tiek daug mokslo ir technikos atradimų, o paprastos žmogiškos šilumos kartais pritrūksta rš. Laiškai dvelkdavo gimtinės kvapais, nepatirta šiluma V.Bub. ◊ svẽtima šìluma gyvénti būti kitų išlaikomam: Gyvenù svẽtima šìluma Prn. šilumõs vãbalas (paũkštis) apie vaiką ar seną žmogų, kuriam reikia globos: Vaikas lig trejų metų dar vis šilumõs vãbalas, šilumõs paũkštis Skr.

šiluma sinonimai

šiluma antonimai

šiluma junginiai

  • Garavimo šiluma, Lydymosi šiluma
Ką reiškia žodis šilumamėgis? Visi terminai iš raidės Š.