pryš reikšmė

Kas yra pryš? 1 prỹš praep., priš N, K žr. 1 prieš: 1. Kaip jis savo akis pakėlė ir suprato vyrą pryš save stovintį BBJoz5,13. 2. Pasikreipė anys pryš pūstynę BB2Moz16,10. 3. žr. 1 prieš 7: Nemeluok tu pryš artimus Mž389. Tu neteisaus liudijimo nekalbėk pryš tavo artimą BB2Moz20,16. 4. Mž56,266 žr. 1 prieš 8: Kas žmogų pryš žmogų didesniai rūstina, kaipo toks nedoras elgimos S.Dauk. Tada murmėjo žmones pryš Moziešų BB2Moz15,24.
2 prýš (ž.) praep. žr. 1 prieš.
3 prýš adv. žr. 2 prieš.
4 pryš- (ž.) praef. žr. 3 prieš-.

Ką reiškia žodis pryšai? Visi terminai iš raidės P.