apsaugoti reikšmė

Kas yra apsaugoti? apsáugoti 1. tr. H161, R58, N, Sut, K, Š parūpinti apsaugą: Apginu, apsaugau SD204. Apsáugoti kieno ramybę BŽ20. Šunes nuo vilkų aveles apsáugo Ds. Vėjų lentos apsaugó[ja] šerpes, kad vė[ja]s nepakeltum Prk. Retenybė, kad autobusas užsidegtų – te viskas apsáugota Pg. Skutant supurenamas dirvos paviršius, ir dirva apsaugojama nuo išdžiūvimo J.Krišč. Palaiminti! Dievai jus apsaugojo! Vd. Juos apsaugodavo jų aukšti kalnai ir jų drąsios krūtinės Šlč. Apmisaugoki nuo klastos piktų žmonių prš. Meldžiam tave labai paklusnai, idant tu tą kūdikelį … maloniai apsaugotumbi ir palaikytumbi Mž113. Šitai aš siunčiu angelą pirm tavęs, kursai tave apsaugos … ir nuves ton vieton, kurią aš tau pataisiau BB2Moz23,20. ^ Ir geležiniai užraktai nuo naminio vagies neapsaugos PPr187. Apsaugok, to aš nesakiau I.Simon. Al toki bjauri boba, o liežuvelis, o kas ten, apsaugok, žemė linksta! Trš. | refl. R154,380, N, Sut, K, Š: Apsisáugok, kad tave šuo neįkąstum J. Ryte rasa, vėl sušlampa [kojos], sunku apsisáugotie nuo kosulio Lel. Apsisaugok, laputaite, ketu tave šauti LTR(Ldvn). O nuo tokio nevidono nepigu apsisaugoti, nes tai namų vagis (apie katiną) Blv. Su padėjimu Dievo apsáugosimės nuog ugnies pragaro DP520. Apsigisaugokis, idant teip nebylotų MP96. 2. refl. išvengti: Norint apsisaugoti nuo drožlių, reikia naudoti specialias užtvaras rš. Nu gripo y[ra] sunku apsisáugoti Rdn. 3. refl. pastebėti: Viso sa[vo] buitelėj regėjau: ir šilto, ir šalto, ale kap atej[o] senysta – ir neapsisáugojau Rod. ◊ apsáugok Diẽve (diẽvai, Põne, sáule, Viẽšpatie) B 1. sakoma, stebintis kuo nepageidaujamu, nenorint ko: Piktumas – apsáugok Diẽve! Tršk. Apsáugok sáule, koks jis landus! Mrj. 2. sakoma, norint ko nors išvengti: Apsáugok Diẽve nuo tokių žmonių! Tršk. Apsáugok Põne nuo tokios nelaimės! An. Apsáugok diẽvai nuo tokios karos J. Diẽve mus apsáugok tokią šelmystę daryti K.Donel. O tau šitaip pasakysiu: apsaugok tave Viešpatie rodyti šeimininkams gerą širdį! J.Balt. Apsaugok Dieve nuo ligos ir nuo bobos piktos KrvP(Jnš). apsáugok pẽčiau [pū̃dynes KlvrŽ] juok. sakoma nusistebint: Apsáugok pẽčiau – papuoliau į tokią peklą! Krš. \ saugoti; apsaugoti; atsaugoti; išsaugoti; nusaugoti; pasaugoti; persaugoti; prasaugoti; prisaugoti; susaugoti; užsaugoti

apsaugoti sinonimai

apsaugoti junginiai

  • apsaugoti nuo, apsaugoti nuo šviesos
Ką reiškia žodis apsaugotojas? Visi terminai iš raidės A.