vienetas reikšmė

Kas yra vienetas? 1 víenetas num. card. (1) KlK29,4(Z. Žem) žr. 1 vienas 1: Kryptinių kampų kosinusų kvadratų suma lygi vienetui rš.
2 víenetas sm. (1) J, Š, Rtr, NdŽ, FrnŽ, PolŽ165, FzŽ388; ŽŪŽ65 1. skaitmuo 1: Prisirašyk víenetą po kablelio DŽ1. Vienetu žymimas ilgesnis skiemuo, dvejetu trumpesnis KlbXXXIV(1)15. ^ Nulis be vieneto yra niekas, o maišas be ubago – potencialus lobis J.Mik. 2. ppr. pl. mat. daugiaženklių skaičių klasė, paskutinis skaitmuo daugiaženkliame skaičiuje: Dedant daugiaženklius skaičius, víenetus reikia dėti su víenetais, dešimtis su dešimtimis DŽ. Šimtą sumažinę penkiais vienetais, gausime devyniasdešimt penkis J.Jabl. Padauginti atkarpą iš bet kurio skaičiaus reiškia tą atkarpą paimti dėmeniu tiek kartų, kiek yra duotajame skaičiuje vienetų rš. 3. žinių vertinimo pažymys pagal penkių balų sistemą, labai blogai: Parašyti víenetą iš algebros DŽ. Vaikeli mano, víenetu, dvejetu (vienetùkais, dvejetukais) netoli tenuvažiuosi J.Jabl. 4. Z. Žem, DŽ, KŽ matas; dydis, kuriuo matuojami kiti tos pat rūšies dydžiai: Mylia kaip kelio ilgio vienetas vartotas sen. Romoje LEXVIII462. Šviesos srautas matuojamas specialiais vienetais – liumenais rš. Talpumo vienetas yra faradas rš. Energiją matuoti galima šiluminiais vienetais – kalorijomis rš. Informacijos kiekio vienetas SkŽ62. Darbo matavimo vienetas yra džaulis rš. Tas pats dydis gali būti matuojamas skirtingais vienetais rš. Darbo našumas yra atlikto darbo kiekis per laiko vienetą rš. Pašarinis vienetas sp. 5. PolŽ1316 vienas atskiras daiktas, objektas iš daugelio panašių: Vienas dalykas sudaro víenetą daugio atžvilgiu FT. Puodžiai produkciją skaičiuodavo vienetais, poromis, kapomis ir šimtais rš. Per ekspediciją tespėta užrašyti 200 vienetų dainų rš. 6. A.Sal darni vienovė, visetas: Frazeologizmuose atskiri žodžiai neturi savarankiškos reikšmės, jie susilieja į vieną semantiškai neskaidomą vienetą KlbXXXVII(1)35. Nervai jungia organus į organizmą kaip vienetą V.Laš. 7. E, SkŽ62 vientisa, apibrėžta tam tikros sistemos dalis: Deltuvos žemė iki Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės susidarymo buvo atskiras teritorinis, administracinis ir karinis vienetas MLTEI386. Eiguva – eigulio prižiūrimoji miško dalis, miškų apsaugos vienetas LEV393. Pagrindinį visuomeninį vienetą akmens amžiuje sudarė giminė rš. Pagrindinis artikuliuojamos kalbos vienetas yra ne garsas, o skiemuo rš. Sakinys traktuotinas kaip baigtinis ritmo vienetas LKXVI52. Pulkas yra didžiausias pėstininkų vienetas rš. 8. individas, atskira asmenybė, individualybė: Subrendo mūsų rašytojos pažiūros į pasaulį ir į gyvenimą, į vieneto reikšmę, vaidmenį ir pareigas visuomenės atžvilgiu rš. Prūsų Lietuvoje žmonių švietimo darbas yra tuo metu tiktai kelių įžymesnių vienetų rankose M.Birž. | Beprasmis muštras, nesibaigiantys pratimai ir geležinė drausmė darė iš manęs pilką vienetą, neturintį jokių dvasinių poreikių rš.

vienetas sinonimai

vienetas junginiai

  • administracinis vienetas, matavimo vienetas
  • administracinis teritorinis vienetas, administracinis vienetas
  • Administracinis vienetas, Armija (karinis vienetas), Asociatyvinis vienetas, Astronominis vienetas, Atmosfera (matavimo vienetas), Atominės masės vienetas, Kanas (vienetas), Karinis vienetas, Linija (matavimo vienetas), Matavimo vienetas, Menamasis vienetas, Molis (vienetas), Paskalis (matavimo vienetas)
Ką reiškia žodis vienetininkas? Visi terminai iš raidės V.