giminė reikšmė

Kas yra giminė? giminė̃ sf. (3b) 1. scom. kas giminystėj su kuo yra, gentis: Jis man arti giminė̃ Sml. Anas man artima giminė̃ Plš. Paskui karstą ėjo velionio giminės, draugai, bičiuliai A.Vien. Visą savaitę Bruzdulis baladojosi po gimines V.Mont. Gal kokį gìminę sueisiu Vlkv. Ana mum gìminės Ds. Nežinau, kaip giminės, bet žinau, kad giminės Dkš. Švogerėliau mano, giminė̃le mano, kam padarei daug alučio, kas išgers be manęs? Ul. Važiuoja gentys giminelės, broliai, seserelės KlpD107. Beržo šakelės nulinko, visos giminėlės susirinko JD2. Duok garselį visoms giminėlėms JD1204. Visi giminės suvažiavo Ds. Ketvirtų kẽlių, jau ir iš giminė̃s išėjęs Srv. Ans dar giminės mums prieit Als. Nei brolio, nei seserė̃s giminė̃s neturėsi (nei brolis, nei sesuo nebebus giminė) Ėr. Giminų̃ yra Upt. | prk.: Na, gìmine, susigerkim! (kartais taip kreipiasi į gerą pažįstamą, bičiulį) Nj. ^ Mieste giminė pavalkam pasikabint Slm. Giminė̃ ne giminė̃, lipk iš grūšės Bsg. Visi mes giminės – visų vystyklai ant vienos saulės džiūvo Šll. Dėl giminė̃s turėk, dėl vaikų galėk Pšl. Ne tiek sūrio trupinių, kiek yra mano giminių̃ Grk. Geriau šimtas giminių̃ negu šimtas pinigų Pkn. Toks jis man giminė̃, kaip devintas vanduo nuo kisieliaus (tolimas giminė) Rm. Giminė nuo pančio radimo Pnd. Giminė nuo baltos kumelės Lnkv. Šįmet anksti skrandutės turės būt giminės (anksti atšalo) Gs. 2. col. giminiečiai: Jo giminė̃ didelė KI468. Vištartai susikvietė giminę net iš anapus Kuršėnų rš. Labai plati giminė̃ OG238. Visa giminė̃ suvažiavo Vlk. Brolis atžūlas dėl giminė̃s, t. y. medainis, netur širdyje malonės J. Tik aš tyriau per giminužėlę, kad nėr meilus bernelis J.Jabl. 3. col. šeima, namai: Nuo čia tik kelios varsnos iki meisterio giminės P.Cvir. Kai buvau namie, giminė̃j Švnč. Visos giminės Jokūbo buvo tuokart septynios dešimtys žmonių M.Valanč. Giminė namų mūsų pasibaigti turėjo I. Giminų surašymas N. 4. kilmė: Jis buvo iš Dovydo giminė̃s KI15. Pons didžios giminė̃s, tarp būrų vis pasipūtęs, nei lašinių taukai ant šilto vandenio plaukia K.Donel. Nebūk šikšnosparnio giminės, nekabinkis į plaukus Šv. ^ Didės giminės, o puodžiedis B. 5. col. pirmykštėje bendruomenėje – pagrindinė visuomenės organizacija, giminystės ir ūkio ryšiais susijusių didelių šeimų sąjunga: Iš vienos plemės, arba giminės BPII262. Kilus karui, giminė išsirinkdavo karo vadą rš. Jie jau tada turėjo santykių su įvairiomis slavų giminėmis rš. 6. col. tauta: Idant mokytų visas tautas, arba gimines DP226. Bet noris pačios giminės išgaišta, vienok jų raštai palieka S.Dauk. 7. col. padermė (žmonių), žmonija: Dvejopą ligą kentėjo giminė žmonių DP194. Šitos yra knygos apie žmogaus giminę BB1Moz5,1. 8. col. SD269 karta: Neprašoks toji giminė̃, net visa tai išsipildys DP13. Ateinančios giminės M.Valanč. Nuog Abraomo iki Dovydo yra keturiolika giminių NTMt1,17. 9. rūšis: Prie šitų žodžių giminės dar pridera vok. žem. smelen, smölen ... K.Būg. Tasai vilktinis ... užgauna ing save žuvis visokios giminė̃s – teip piktas, kaip ir geras DP526. Greit auga, ilgai esti giminių visokių – paąžuolių, raudonikių ir kitų kitokių A.Baran. 10. lytis: Silpnybę giminės moteriškos MP69. 11. gram. genus: Būdvardžių moteriškoji giminė linksniuojama visa daiktavardiškai J.Jabl. Kai kurie daiktavardžiai, vadinasi, esti kartais vyriškosios, kartais moteriškosios giminės (naktibalda) J.Jabl. ◊ vìsą gìminę sutráukti susiraukti ką rūgščiai suvalgius: O rūgštumėlis tų obuolių – vìsą gìminę sutráukė Rs. Tas rūgštimas visą giminę į kaktą sutraukia Sim.

giminė sinonimai

giminė junginiai

  • artimas giminė, artimiausias giminė, kilminga giminė
  • Blekų giminė, Elijų giminė, Julijų giminė, Kasijų giminė, Kornelijų giminė, Pompėjų giminė
Ką reiškia žodis giminėliai? Visi terminai iš raidės G.