sąjunga reikšmė

Kas yra sąjunga? są́junga sf. (1), sąjungà (3a) FT; Rtr 1. glaudus asmenų, grupių, klasių bendravimas, ryšys: Darbininkų klasės ir valstiečių sąjunga yra vienas iš tarybinės valstybės jėgos šaltinių (sov.) rš. Trijų sąjunga buvo nusiteikusi rimtai pulti Bertašius Vaižg. Kultūrinės sąjungos tarp sengraikių ir semitų regimos iš jų abėcėlių LTII180. 2. susitarimas, susivienijimas kuriam nors tikslui: Sudaryti są́jungą DŽ. Sąjungų jokių nereikia su ordinu ir net su kunigaikščiais J.Gruš. 3. valstybinis ar visuomeninis susivienijimas, organizacija: Tarybų Sąjunga tapo galinga industrine valstybe (sov.) sp. Komunistinio jaunimo sąjunga (sov.) sp. Profesinė są́junga DŽ. Amatininkų, darbininkų, mokytojų, studentų są́junga NdŽ. Tautų są́junga NdŽ. 4. NdŽ, LKAI117(Brt) spragilo jungas: Pritaisiau naują są́jungą Žsl. 5. geležinė kabė medinėms sąrantoms sutvirtinti: Sukalk kelias są́jungas, tada neklibės Kvr. 6. Sut arka: Sąjunga apskrita SD124. Pereiga pro vartus po apvalią mūrytą sąjungą iš viršaus A.Baran. 7. pakinktai: Sąjungos arklių SD329. 8. (neol.) LL233 gram. jungtukas: Nekaitomus žodelius, kuriais jungiame sakinio dalis arba ištisus sakinius, vadiname jungtukais, arba sąjungomis J.Jabl. Apie prielinksnius, jausmažodžius, sąjungas autorius savo gramatikoje beveik nekalba LTII320(J.Jabl).

sąjunga sinonimai

sąjunga antonimai

sąjunga junginiai

  • Afrikos Sąjunga, Afrikos valstybių sąjunga, Europos Sąjunga, Europos mokėjimų sąjunga, Europos politinė sąjunga, Europos transliuotojų sąjunga, Pasaualinė pašto sąjunga, Tarpparlamentinė sąjunga, Tarybų Sąjunga, Vakarų Europos Sąjunga, bendruomenių sąjunga, ekonominė ir pinigų sąjunga, ekonominė sąjunga, glaudi sąjunga, muitų sąjunga, pinigų sąjunga, prieš Europos Sąjungą nukreiptas sukčiavimas, profesinė sąjunga, rinkimų sąjunga, tarnautojų profesinė sąjunga
  • Afrikos Sąjunga, Afrikos valstybių sąjunga, Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių parlamentų sąjunga, Belgijos ir Liuksemburgo ekonominė sąjunga, Centrinės Afrikos muitų ir ekonominė sąjunga, Europos Sąjunga, Europos ekonominė muitų sąjunga, Europos mokėjimų sąjunga, Europos politinė sąjunga, Europos pramonininkų ir darbdavių konfederacijų sąjunga, Europos transliuotojų sąjunga, Pasaualinė pašto sąjunga, Tarpparlamentinė sąjunga, Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga, Tarptautinės Reino laivybos sąjunga, Vakarų Afrikos ekonominė ir pinigų sąjunga, Vakarų Europos Sąjunga, bendruomenių sąjunga, ekonominė ir pinigų sąjunga, ekonominė sąjunga, muitų sąjunga, pinigų sąjunga, profesinė sąjunga, rinkimų sąjunga, tarnautojų profesinė sąjunga
  • Afrikos Sąjunga, Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjunga, Amerikos Lietuvių Vargonininkų Sąjunga, Amerikos lietuvių socialistų sąjunga, Argentinos radikali pilietinė sąjunga, Ašis (sąjunga), Bosnijos ir Hercegovinos nepriklausomų socialdemokratų sąjunga, Centrinių valstybių sąjunga, Ekonominė ir valiutų sąjunga, Europos Sąjunga, Haičio socialdemokratų sąjunga, Hanzos sąjunga, Irako Kurdistano patriotinė sąjunga, Krikščionių demokratų sąjunga, Krikščionių konservatorių socialinė sąjunga, Latvijos socialdemokratų sąjunga, Lenkijos darbo sąjunga, Lenkijos demokratinė kairioji sąjunga, Liberalų ir centro sąjunga, Lietuvių mokytojų sąjunga, Lietuvių tautininkų sąjunga, Lietuvos buriuotojų sąjunga, Lietuvos centro sąjunga, Lietuvos darbininkų sąjunga, Lietuvos dešiniųjų sąjunga, Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga, Lietuvos laisvės sąjunga, Lietuvos liberalų sąjunga, Lietuvos piliečių sąjunga, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, Lietuvos rusų sąjunga, Lietuvos skautų sąjunga, Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga, Lietuvos socialdemokratų sąjunga, Lietuvos socialdemokračių moterų sąjunga, Lietuvos socialistų liaudininkų sąjunga, Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga, Lietuvos valstiečių sąjunga, Lietuvos šaulių sąjunga, Makedonijos socialdemokratų sąjunga, Maroko liaudies jėgų socialistų sąjunga, Naujoji sąjunga, Profesinė sąjunga, Sąjunga pagražinimui teisių lietuviškajai kalbai Rymo katalikiškose bažnyčiose Lietuvoje, Tarptautinė astronomų sąjunga, Tarptautinė jaunųjų socialistų sąjunga, Tarybų Sąjunga, Tautų Sąjunga, Tikinčiųjų sąjunga, Tėvynės Sąjunga, Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjunga, Vokietijos krikščionių demokratų sąjunga, Šventoji sąjunga, Žaliųjų ir valstiečių sąjunga
Ką reiškia žodis sąjungietis? Visi terminai iš raidės S.