sudaryti reikšmė

Kas yra sudaryti? sudarýti tr. 1. SD176 pagaminti, padirbti (konkretų objektą): Kad sudãrė mumi gražius langus Antanas! Lp. Jau buvo laukai susėti, ežios sudarýtos Lp. Dariau sūrį ir nesudariaũ Brš. Sudarýk gyvuliam pašaro Lp. Sudarýk ko svečiui perkąst Rod. | refl. tr.: Bitės pačios vašką susdãro Azr. ║ sukurti, padaryti: Turėjo rašybos vadovėlį sudaryti J.Jabl. Aktus sudãro pas notarą Mrj. ║ gaminant sunaudoti: Jis kitam sudãrė [mano geležis] Lp. Sudariaũ kamuoliuką (iš siūlų kamuoliuko pridariau kutų) Klvr. 2. atlikti, suorganizuoti: Jam buvo jau spąstai sudarýti Brt. Jaunikis nuvažiavęs vestuves sudãrė Lz. Kas sudaro mūsų partijos jėgą? rš. Koncertas nepasisekė sudaryti J.Jabl. Moters susirinkusios pletkus sudãrė Vlkv. Darbas tūlai sudarytas SD332. | Arkliai dantis sudãrė (užaugino) Lp. | Anas sudãrė (suvalgė) visą puodą bulvių Dgl. | refl. tr., intr.: Išūgenau mergą, susdariaũ sau bėdą Brsl. Viską susidãrius, laukė tik pradėt kepti pyragus Brt. Visiem susidãrė juokas Lp. 3. sudėti, surinkti, sukaupti, sutaisyti: Vandenio vos sudarom ant puodų (dėl virimo) Šn. Paskolint tik greit, o sudarýt – sunku Sld. Iš kur čia sudãrius pinigo mokesčiam Sdk. Beraginės kaimą sudãrė Glytas ir Senkus Gs. Šįmet vos sudariaũ sėklą Brt. Kiek metų dabar bus, aš negaliu sudaryt Rk. Valdininkai buvo sudaromi iš bajorų rš. Linijos sudaro kampą Z.Žem. Sudaryti lygtis Z.Žem. Eglės vietomis sudaro ištisus miškus rš. ^ Grūdas prie grūdo sudaro aruodą sp. | refl. tr., intr.: Susidariaũ vežimuką knygų Kdn. Kalba susidãro iš žodžių J.Jabl. Šių dienų lietuvių kalba yra susidariusi iš senovės tikrųjų lietuvių ir iš sulietuvėjusių sėlių K.Būg. Susidãrė visi ūlyčios vaikai ir nuėjo maudytis Ds. Meškos susidãrė krūvon ir eina per girią Tvr. Susdaraũ visa, kas mano, ir išeinu Sdk. Kai nebus duonos, tai ir trupinius susdarýstat Sld. Susidãrė debesiai, ir lyja Ėr. Susdãrė abu toki OG44. | Pirma barė, paskui susidãrė (susituokė) Ds. ^ Viena bėda – ne bėda, bet kai dvi trys susidãro, tai ir žmogų suėda Slk. 4. sutaisyti, suauginti: Jei geras pavasaris, tai rugius sudãro Lp. | refl.: Po lietaus susidarỹs dar geros bulbos Žln. Kolei kas tai menki miežiai, gal paskui susidarỹs Alv. 5. sudoroti, suvalyti, sutvarkyti: Sudarýk šaukštus nuo stalo Vžns. Senelis sudãrė šakeles, sukapojo ir – pečiun Ml. Paėmęs grėblį, sudarýk šieną nuo tako Km. Ar jau sudãrėt vasarojų? Trgn. Ūkininkui vargas, kol naudą sudaraĩ – kluone jau ne bėda Slk. Sudarýk (sudėstyk) gražiai skarą ir padėk Ds. Sudãrai plaukelius, subraukai, tai galvelė bus kap aguona Tvr. | refl. tr., intr.: Šiemet labai gražiai šienas susidãrė Ds. Susidarýk savo kojas – patiesei per visą gryčią! Ds. Pabarėm katę, tai imta ir susidarýta (pasiimta) vaikai nuo pečiaus Ds. Knygeles kelias rado [žandarai] ir susidarė rš. 6. refl. apsirengti, prisivilkti: Storai esu susidãręs Šts. 7. suteršti, sutepti: Paėmė maršką, visą sudãrė, – ot nečiuinėlė Krok. ║ refl. euf. susidergti, susidirbti: ^ Sėdi tylėdamas kap susidãręs Brt. 8. sumaišyti: Į jovalą kai sudaraũ žoles, tai kiaulė neėda, o kai lapukus įmetu, tai ėda Skr. | refl. tr.: Su smetona susidãrė agurką Gs. 9. sugadinti, sudaužyti, sumindyti: Traktoriai sudãrė kelią Ūd. Kad tą staliuką taip sudãrė (sulaužė), tai man jau ir gaila Km. Bernai vakarėly vienas kitą sudãrė Jz. Sudarytas lavonas klaksojo ant žemės rš. | refl.: Bet susidãrius (sumenkus) jūs toj merga, gal serga? Rdm. 10. visus uždaryti: A žąsys jau sudarýtos? Škn. Reiks kiaules sudarýt Šč. [Ožkikes] sudarėm su kiaulėmis į kūtį JD1513. | Mūsų karves sudãrė (sugrėbė) Žsl. | refl. tr.: Ant bobų nėr ko skųstis: vištas susidãro Mlt. ◊ dantų̃ (nãstrų) nesudarýti neužsičiaupti (labai kosint, juokiantis): Merga nesudãro nãstrų ir žvingina kap kumelė Rdš. Teip kosti, kad ir dantų̃ nesudãro Trgn. \ daryti; antdaryti; apdaryti; atidaryti; įdaryti; išdaryti; nudaryti; padaryti; perdaryti; pradaryti; pridaryti; sudaryti; uždaryti

sudaryti sinonimai

sudaryti junginiai

  • (pa)statyti, konstruoti, sudaryti, galėjimas sudaryti sutartį, stengtis sudaryti įspūdį, sudaryti (kam) imunitetą, sudaryti (kam) kompaniją, sudaryti galimybę, sudaryti kontrastą, sudaryti mažumą, sudaryti nepatogumų, sudaryti porą, sudaryti prielaidas, sudaryti slankųjį grafiką, sudaryti sutartį, sudaryti sąrašą, sudaryti taiką, sudaryti žodynėlį, vidutiniškai sudaryti
  • galėjimas sudaryti sutartį
Ką reiškia žodis sudarytojas? Visi terminai iš raidės S.