sukurti reikšmė

Kas yra sukurti? 1 sukùrti, sùkuria, sukū́rė 1. tr. R, K įdegti (ugnį): Sukuriu ugnį SD173. Sukùrk ugnį J. Mergikė atsikėlusi sukūrė ugnį, užkaitė pusrytį Žem. Jie sukūrė didelę ugnį, prie kurios glaudėsi vyrai, šildydamiesi rankas J.Jabl. Sukùrk ugnelę, pusryčio virsim Ėr. Aš močiutę nulenkiau, jai ugnelę sukūriau (d.) Nm. Bepigu pri sukurtos ugnies nešildytis S.Dauk. Sukūrė ugnį viduje dvaro, nes šalta buvo SE253. | prk.: Kai sukurs širdyj tavo šventos meilės liepsną, tu, inkaitęs visas, užmiršk visus daiktus A.Baran. | refl. tr.: Matyti, ir piemenys sėdi ten kažkur po pušele ar egle, gal net ugnį susikūrę V.Krėv. Būdavo, nakties kai išjojam, tai susìkuriam ugnį Ds. Susikursim ugnužėlę, degysim vainiką KlvD71. Trys cigonai susitarę girioj ugnį susikūrė JD383. 2. tr. pastatyti, įrengti; sutvarkyti: Bežemių rankos fabriką sukūrė T.Tilv. Ar negerai rasti sukurtą gyvenimą? Žem. Čionai jau buvo sukùrta, sugatavota Grž. | prk.: Iš griuvėsių sukursiu aš naują pasaulį S.Nėr. | refl. tr.: Jis ten susikūręs sau gyvenimą Škn. 3. tr. suorganizuoti, įsteigti: Visiškai galima vienoje šalyje sukurti socialistinę visuomenę (sov.) rš. Sukùrti pramonę DŽ. | refl.: Vilniuje susikūrė Laikinoji revoliucinė Lietuvos darbininkų ir valstiečių vyriausybė (sov.) sp. 4. tr. sukelti, sukurstyti: Vaidą sukuriu SD21. 5. refl. apsigyventi: Latviai buvo susikūrę abiem Dauguvos žemupio pusėm A.Janul. 6. tr. naudą suteikti, praturtinti: Dėdė daktaras juos visus sukū́rė Ėr. Bepiga jam gyvent, kai uošvis gerai sukū́rė Š. Vis tiek tu tinginio nesukùrsi Ds. Tas brolis dabar jį sukur̃s parvažiavęs Jnšk. | refl.: Šeimininkas manė nedaug susikurti svečiu, kuris pats riša asilą tvarte J.Balč. Suskùrsi, kad kokioj, su tais tinginiais Ut. Vokiečiai mūsų miškais jau susikūrė Vaižg. Iš manęs vieno nesusikursi BM48. Linkiu tau iš mano rankos susikurti Blv. Svetimu geru nesuskùrsi Ds. Svetimu prakaitu da nei vienas nesuskūrė ir nesuskurs Lel. Jų vaikas tinginys – neką iš tokio susikùrsi Slm. Nesusikùrsi tu su juo Rm. Nesuskū́riau iš jūsų, vaikai, – nieko jūs man nepadedat Dbk. Kam reikėjo imti, žinai, kad nesusikùrsi iš ubago lazdos Sml. Mergaitės liuobimu (šėrimu) nesusikursi (nebūsi patenkintas) Rm. Nuo manęs geriaus žiniomis susikurs A.Baran. 7. refl. tr. susidėti, susitaupyti: Trečius metus Indrišiui tarnauju, iškišęs liežuvį lakstau, tai gal manai, kad daug algos susikūriau J.Balt. 8. tr. nors nauja daryti meno, mokslo, literatūros srityse: Apie apynį mūsų liaudis yra sukūrusi nemaža dainų ir patarlių rš. | refl. tr., intr.: Per dešimt metų susikūrė lietuvių tarybinė literatūra, menas, muzika (sov.) A.Vencl. | prk.: Ponas Skrodskis negriauna jos susikurto laimingų kūdikystės laikų paveikslo V.Myk-Put. 9. tr. pastatyti pastatą vieną prie kito: Gretai (greta) sukurti N. Sukūrę gyvenam (greta arba viename name) N. sukurtinaĩ adv.: Juodu sukurtinai gyvena (abu vienuose namuose) MŽ. 10. intr. sulakstyti ten ir atgal: Sukū́riau triskart J. ◊ bãlą sukùrti sukelti barnius: Kap atvažiuoja pas mus, tai visada bãlą sùkuria Lš. pir̃tį sukùrti įvaryti baimės, prigriebti: Jiems pirtį sukurs Vilniuje rš. ùgnį sukùrti sukelti vaidus: Atejęs sukū́rė didžiausią ùgnį – pasakė, kad mūso merga išleido liežuvius, ir pasiuto barties Dr. \ kurti; antkurti; apkurti; atkurti; įkurti; iškurti; nukurti; pakurti; parkurti; perkurti; prakurti; prikurti; razkurti; sukurti; užkurti

sukurti sinonimai

sukurti antonimai

sukurti junginiai

  • dirbtinai sukurti
Ką reiškia žodis sukurtinis? Visi terminai iš raidės S.