šalyje reikšmė

Kas yra šalyje? 1 šalyjè adv. LKKIX12; LTII481(Bs), šalỹj LKKIX30; LMD(Šl) 1. žr. 1 šaly 1: Tik tokiame nepaprastame prietykyje ar varge besusieidavo dabartės Riškus su sodiečiais šalyje nuo dvaro reikalų LzP. Eik, močiute, šalyje, nešk marškinius tolyje LTR(Ldvn). ^ Dimnas bernas, šalyj bamba (skilandis) BsM. 2. nuošaliai, atsiskyrus: Praplėšęs akis veizdėk, kaip yra daiktas žalingas būt šalyje ir atatrūkt nuog kaimenės Viešpaties DP402.
2 šalyjè praep. su gen., šalỹj žr. 3 šaly: Ir išdygo bijūnėlis šalyje kelelio BsO3. Broliai pastatė dvarelį šalyj vieškelėlio FM. Pastatė arklį šalyj durų BM462. Šuva nuėjęs, paėdęs ir vel atsigulęs atėjęs šalyj vilko Sln. Vai tu, berželi, žalias medeli, nestovėk šalyj kelio LTR(Ktv). ^ Aš nerūgęs, ė tavo ir šalyje kubilo nebūta LTR.

Ką reiškia žodis šalymis? Visi terminai iš raidės Š.