šaly reikšmė

Kas yra šaly? 1 šalỹ adv. 1. M, Rtr, Žg, Grž, Mšk, Lnkv, Ps, Svn, LTR(Rš), Šr, LTR(Ūd) žr. 1 šalia: Vaikai atsisėdo šaly ant kito kelmo J.Jabl. Kaip riši karvę – šalỹ miežiai, žiūrėk, kad nepasiekt[ų]! Mžš. Jie gyvena prie pat mūsų, gali sakyt, visiškam šalỹ Sml. Mieste taigi vaikai šalỹ Dv. Prie sienai stovia suolas šalỹ LKT299-300(Sb). Tuos nenuspyrė [perkūnas], o tą sūnų nuspyrė šalỹ Brž. Keli tavo broleliai šaly sėdžia NS556. Nėr man sesiulės šalỹ sėdėti (d.) Kp. Kelkis, sesaite, ko beguli, budink brolaitį – šaly turi LTIII439(Sln). Atbėg žirgelis, ataprunkštuoja, aukso kilpelės šaly blizguoja LTR(Brž). 2. eilės, pagrečiui: Lekia lekia tan Kupiškin, kai kada šalỹ ben kelias dienas Slm.
2 šalỹ (dial.) adv. [K], KŽ žr. 1 šalin 1: Vaike, a tu eisi šalỹ? Rsn. ◊ šalỹ bū́ti mirti: Jankys ỹ[ra] šalỹ Ktč. šalỹ numèsti užmiršti: Jei sveikas, visas bėdas nùmeti šalỹ Drsk.
3 šalỹ praep. su gen. Š, NdŽ, KŽ, LKGII582, Dj , Kp, Svn, Krs, Kur, Sv, Ds; Rtr žr. 2 šalia: Šaly diendaržio durų, ant didžiulės spalių krūvos, guli senas Brisius – žilas, apžabalęs J.Bil. Šaly jo stovėjau J.Jabl. Koks drąsus, šalỹ tėvo sėdėdamas! Sml. Jie gyvena šalỹ Skirsnemunės Jrb. Galšia šalỹ Trobų Dv. Eik, dukrele, iš darželio, sėsk šaly jauno bernelio, prakalbyk Slm. Šalỹ rūtų pilnos lovos žydėjo lelijų (d.) Všn. Trečia [gegutė] kukavo šalỹ šalužėlės LB54. ^ Šepetinis repetinis nešė gūžtą neketinęs, šalỹ gūžtos yr kiaušinis (agurkas) Brž.

Ką reiškia žodis šalyje? Visi terminai iš raidės Š.