muzika reikšmė

Kas yra muzika? mùzika sf. (1) 1. menas, kuriame jausmai, išgyvenimai, idėjos reiškiami derinamais garsais: Daugumas Lietuvos kompozitorių žengia tikru realistinės muzikos kūrimo keliu sp. ║ tokio meno kūriniai: Lietuviška muzika suskambėjo didžiausiose šalies auditorijose A.Vencl. Vargonų muzikos vakaras rš. Vokalinė muzika rš. Instrumentinė muzika TrpŽ. 2. atliekamo tokio meno kūrinio garsai: Gražią mùziką girdėjau Pgr. O muzika tai nenustoja gaudusi P.Cvir. Nerūpės tau muzikos nei gražūs šokimai NS532. Balių iškėlė su mùzika Jnš. Ant rytojaus veselninkai sukilę su muzika eina prie klėties durų jaunavedžius kelt BsMtII189. ^ Mùzika kaip trylika tarakonų ir viena musia (prasta) Krd. Be muzikos nėra veselijos PPr316. Rizika ne muzika Sim. 3. kokio nors skambėjimo melodija: Balso mùzika DŽ. 4. bet kokių (ppr. malonių klausyti) garsų visuma: Nebegirdėsiu daugiau vilnių muzikos J.Balč. Varlių muzika dabar pati geroji J.Jabl. Užsidarė muzikos po balas LTR(Zp). 5. I orkestras: An tėvulio didžio dvaro muzika grajina TD65. Toj karčemoj muzika grajijo, o aš jaunas žalnierėlis šokau LB110. Muzika be pertrūkio drožė šokius BsPII85. Toj ... nenori eit šokt, o muzika rėžia BsPIV178. ^ Kap muzika griežia, tep veselia šoka Lš. 6. Vž koks nors muzikos instrumentas: Girias, kad turia mùziką PnmR. Dabar mùzikos par mum ben kelios Km. Atnešk mùziką, tai ir visi sueis Sdk. Muzikantų pirštai jau be nagų, ir pilvai tušti sykiu su muzikomis kaukia Žem. Kitą kartą išgirsi mùziką griežant – širdis pati šoka į aukštą Akm. Su muzikom grodami ėjo pasitiktų BsPII220. Liepė eit parnešt tais muzikas (kankles), kur mes matėm LB207. ║ Krtn, Pgr, Slnt, Jrb, Krs smuikas: Mano mùzikai trūksta vienos stygos NmŽ. Jonis su muzika čirpina Pkl. Vaikinai klernetas, armonikas, muzikas griežė, cypino šuns balsais Žem. Reikia eiti su mùzika pagriežti Skd. Pats muzikelę pasidirbo Vkš. | prk.: Mergė muziką (juok. kūdikį) įsigavo Šts. ^ Arklys kaip muzika (geras) Varn. 7. prk. bet koks veiksmas, įvykių eiga, reikalas: Be brigadininko neina visa mùzika (darbas) Rs. Ka žmona drauge yr, tai jam muzika neina (nepatogu šnekinti merginas) Plv. Pamečiau miego mùziką (pradėjau prastai miegoti) Vb. Ir vėl to pati muzikė̃lė: nutrūko siūlas, o galo, nors verk, nesurasi [sruogoje] Vb. Lyn, nelyn, daržai neauga: tokios mùzikos pri mūsų Grd. 8. sm. muzikantas: Tas muzika … gražiai grojo TDrIV114(Vlk). Du muzikos grojo, penki broliai šoko LTR(Jz). Jau eina mùzika an veseilios Smn. Mùzikos bus labai geri Rtn. Atvažiavo muzikėlė, mažu eisi už jo? LTR(Lzd). Grajyk, muzikė̃le, šokie, jaunimėli! (d.) Drsk. ◊ mùzika léidžias iš gerklė̃s nepadoriai kalba: Ta muzika iš gerklės leidas Vn. mùzikos grãjina pilvè alkanas: Ir darbo nėra, ir ponauti nemoku – pilve muzikos graina, kišeniuj vėjai šoka KrvP(Švnč).

muzika sinonimai

muzika junginiai

  • dvasingoji (negrų) muzika, kamerinė muzika, muzika eilėms
  • Baroko muzika, Centas (muzika), Country muzika, Harmonija (muzika), Invencija (muzika), Lietuvių liaudies muzika, Minimalistinė muzika, Muzika (2006 albumas), Peru muzika, Psichodelinė muzika, Renesanso muzika, Romantizmo muzika, Saloninė muzika, Vokalinė muzika
Ką reiškia žodis muzikalumas? Visi terminai iš raidės M.