mergė reikšmė

Kas yra mergė? mer̃gė sf. (2) J, J.Jabl, Gs žr. merga: 1. Vaikų turėjo: vieną sūnų, jau cielą vaikį, i kelias dukteris, vėl jau į merges paaugusias Plt. Pamilau ir mergę jauną, dar skaistesnę užu saulę J.Jan. Ans musint buvo nuejęs kur nors pas mergès Akm. Tokia puiki mer̃gė galia gerą vyrą gauti Vkš. Jau paaugusi mergė Kltn. ^ Vaikis su pypka, mergė su šimtu Plt. Miške gimęs, miške augęs, numo parejęs, merges vilio[ja] (ratelis) Ms. 2. Šll, Šl, Ub, Kal, Šts, Skd, Žg Paaugusios dukterys tarnavo žmonims už merges M.Valanč. Kiek tai mer̃gei algos? Kair. Šįmet samdysiu dvi mergì KlvrŽ. Mer̃gė verpė, o pati gaspadinė audė Krš.

mergė antonimai

Ką reiškia žodis mergėna? Visi terminai iš raidės M.