eiga reikšmė

Kas yra eiga? eigà sf. (4) K 1. eisena: Vaikinas nūsaikios eigõs, t. y. turia didelius žingsnius J. 2. vyksmas, procesas: Istorijos eiga yra valdoma vidinių bendrųjų dėsnių rš. Veiksmo eiga J.Jabl. Ieškininis pareiškimas, paduotas nesilaikant reikalavimų, paliekamas be eigos rš. Bylos eiga TTŽ. ║ lingv.: Eigos veikslo veiksmažodžiai sakomi be priešdėlių J.Jabl. 3. kar. iškastas takas tarp apkasų susisiekti: Apkasai ir susisiekimo eigos paprastai turi būti gilūs ir siauri rš. Vietomis eigos buvo užverstos, ir teko persiristi šliaužte rš. 4. tech. mechanizmo, mašinos darbo veiksmas: Darbo eiga TechŽ119. Tuščia eiga TechŽ119. 5. tech. judamosios mechanizmo dalies kelias nuo vienos kraštutinės padėties iki kitos: Sklandiklio eiga rš. ║ atstumas tarp kraštutinių mechanizmo judėjimo padėčių: Sriegio eiga vadinamas nuotolis, matuojamas sraigto ašies kryptimi tarp dviejų taškų, esančių ant tos pačios vijos linijos rš. 6. kelias, kuriuo praeina mechanizmų apdorojama medžiaga: Malūną ... su 2 malimo eigomis ... pigiai... parduosiu LC1886,23. 7. metmenų posmas (?): Atskirų eigų niekad negalima perskirti, vadinasi, kiekviename riestuvo tarpe turi būti po 20 siūlų, jei buvo vartojama 20 špūlių rš. 8. ėjimas: Jau tę, matyt, girtų eigà Erž.

eiga sinonimai

eiga junginiai

  • atbulinė (eiga), dirbti tuščiąja eiga, pasekti (ko) eigą iki galo
Ką reiškia žodis eigastis? Visi terminai iš raidės E.