veiksmas reikšmė

Kas yra veiksmas? veĩksmas sm. (4) FT, DŽ, NdŽ, KŽ, (2) Rtr, Š, NdŽ 1. I, ŠT10 baigtinis veikimo tarpsnis, aktas: Veikimas yra neapribotas, veĩksmas – labiau apribotas ir konkretus žmogaus pasireiškimas FT. Sąmoningas veĩksmas NdŽ. Užbaigtas veĩksmas NdŽ. Padėti kam žodžiu ar veiksmù NdŽ. Žmogaus veiksmai būna automatiniai, suautomatinti ir valingi sp. Mūsų tėvų papratimai draudžia svečią užgauti ir veiksmu, ir žodžiu V.Krėv. Ar visus savo veiksmus jūs laikote gerais, dorais? J.Gruš. Visos jų pastangos, visi siekiai, veiksmai nukreipti viena linkme: kaupti pinigus ir turtą rš. Vydūnas manė, kad padėti gali tik tautos ištvermė, orumas, jos narių atsakomybė už savo veiksmus rš. | Nutraukti karo veiksmùs NdŽ. 2. veikla, veikimas: Tikrasis gyvenimo tikslas yra nepasiekiamas, jis – ne rezultatas, o veiksmas rš. Paleistuvystė, pagedėlio veĩksmas BŽ28. Veiksmažodis gali rodyti sakinyje, jog veiksnys ne veikia, bet kito daikto veiksmą gauna J.Jabl. Bendratimi veiksmas, procesas pasakomas konkrečiau, o daiktavardžio sąvoka platesnė, juo veiksmas lyg sudaiktinamas rš. ║ įvykių, konfliktinių situacijų raida literatūros kūrinyje, dramoje: Scenos veĩksmas KŽ. [Dramoje] viską lemia veiksmas, besiveržiantis kaip kokia upės srovė pro sunkius krantus J.Gruš. Rašydamas „Valdovą“, V. Mykolaitis-Putinas nenurodė nei kurioje šalyje, nei kuriuo metu vyksta dramos veiksmas sp. Marga personažo biografija leido autoriui įvesti į kūrinį daug tipų, lengvai perkelti veiksmą į įvairias gyvenimo sritis rš. 3. KŽ teatr. dramos veikalo dalis, aktas: Veĩksmas, atidanga teatrūse I. Keturių veiksmų̃ drama DŽ. Pirmasis veĩksmas NdŽ. Pagaliau skambutis įspėjo [artistus], kad artėja veiksmo pradžia rš. 4. I įvykis, atsitikimas. 5. DŽ, KŽ mat. pagrindinė matematikos operacija: Keturi aritmetikos veiksmaĩ: sudėtis, atimtis, daugyba, dalyba NdŽ. Aritmetinis veiksmas SkŽ50. Sveikųjų skaičių, trupmenų, radikalų ir t. t. veiksmai Z.Žem. Dabar greičiausios skaičiavimo mašinos per sekundę atlieka milijoną ir daugiau aritmetinių arba loginių veiksmų rš. 6. KŽ įtaka, poveikis: Sviedinių veĩksmas NdŽ.

veiksmas sinonimai

veiksmas antonimai

veiksmas junginiai

  • atsakomasis veiksmas, labai protingas veiksmas, smurto veiksmas, sumanus veiksmas
Ką reiškia žodis veiksmavardis? Visi terminai iš raidės V.