tikslas reikšmė

Kas yra tikslas? tìkslas sm. (4) FrnW 1. LsB453, L, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ dalykas, į kurį taikoma, norimas, siekiamas dalykas: Tikslasidealus, t. y. įsivaizduojamas ir mąstomas, veikimo rezultatas, sąlygojantis veiksmo būdą LTEXI307. Man šiandien gaila to kraujo, kurį dėl tavo tikslų esu žiauriai praliejęs V.Krėv. Vis dėlto nė per nago juodymę neprisiartino prie savo tikslo Vaižg. Mokslas yra vienas iš žmogaus tikslų̃ FT. 2. M, FrnS176, NdŽ, KŽ, Šts reikalas, paskirtis: Nepasakė tikslo, kuriam rašo J.Jabl. Sakinio tikslas yra praneštinors nauja rš. Laboratorinių darbų tikslas yra iliustruoti teorinius dėsnius realiais pavyzdžiais J.Mat. Dailės dienų tikslas – plačiau supažindinti jaunimą su daile, su dailės kūrėjais sp. Kam mums reik rūpinties ne savo tikslaĩs? Sd. | lingv.: Tikslo aplinkybė rš. Tikslo naudininkas J.Jabl. Tikslo ir siekimo jungtukai J.Balč. 3. taikinys: Užklysdavo erdvion salėn papyškinti tikslan iš revolverių rš. 4. tikimas; patikimas: Ant vieno tìkslo pasakė ans, t. y. nebėr tinkamiau J. Jei patsai savęs negali tokiu padaryti, kokiu norėtumi būti, kaipogi kitus galėsi turėti pagal savo tikslo rš. Yra tai viena iš dainų sutartinių, kurios neseniai žemaičiūse iš modos ir tikslo išejo StnD30(komentaras). Paaugo į šešiolekos metų – tad pats tas tìkslas į šokius eiti Plng. Buvo an tìkslo mašinos kulamos, kratarnės tokios Vvr. Aš to tìkslo nežinau, kas tau tinka Skr. Atidavė nedorims vaikams, idant vėl jį žudytų pagal tikslo M.Valanč. Šaltenį visokių mylestų tu gali atidaryti pagal savo tikslo M.Valanč. 5. tikėjimas: Tìkslas į Dievą, įtikėjimas išgydo Skr. 6. tiesa: Be vakaro nesutems – tai yra tìkslas Krž.

tikslas sinonimai

tikslas junginiai

  • kelionės tikslas
Ką reiškia žodis tikslingas? Visi terminai iš raidės T.