patikimas reikšmė

Kas yra patikimas? pàtikimas, -à adj. (34b) FT kuriuo galima pasitikėti: Sužinojau iš patikimų šaltinių A.Vien. Čionai nelabai patikima apylinkė. Žiūrėk, kad per neapsižiūrėjimą negautum kurioje durpynėje išsimaudyti Mš. Dabar Tautrimienė yra jos ištikimoji ir patikimoji I.Simon. Patikimesniesiems tylomis daktarėlis Dimša pakalbėdavo ir prieš ciesorių ir visą jo valdžią V.Myk-Put. Tarybų Sąjunga yra patikimà visuotinės taikos tvirtovė (sov.) DŽ. patikimaĩ adv.: Skydai patikimai dengė jų pečius rš.
1 patikìmas sm. (2) NdŽ → patikti: 1. R162, MŽ214, N, K, Š, Rtr, DŽ, KŽ, Vrn Senovė[je] niekas neveizėjo to patikìmo Všv. Seniau apsiženydavo ne dėl grožio, ne dėl patikìmo, al dėl vietos Mžš. Nei asilėlio, nei kumelėlio, ima vien patikimu LzP. Ką tu žiūrai patikìmo – imk ir ženykis Gs. Kad jūs, jaunieji, šiandien vis tik į patikimą žiūrite! I.Simon. Iš patikimo imi panelę, ne dėl piningų ir pasogėlės LTIII425(Sln). Patikimas, patiktinai ko nuotaisymas I. Sulig patikimo, pagal noro LL24. ^ Akių patikìmas nėr ilgam Ėr. 2. KŽ. 3. DŽ Patikimai ir išleidimai su duona ir druska, dvejos piršlybos, vestuvių išvakarės, sodai yra pradingę LTR(Ob). Iškilmingas suruošė Jonas Puodžiūnas savo žmonai laidotuves su patikimu iš namų ir bažnytiniu choru A.Vien. Tėvas nelaukia, pakol sūnus ateis prie jo, bet pats eina ant patikimo prš. | refl. Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ: Ar tu nebijai pasitìkimo – pikto bernelio? (d.) Kp. ║ Kai pirma vienas gyvenau, neturėjau tokios dalios ant šaudymo ir patikimo žvėrių LTR. 4. refl. → patikti 9 (refl.): Pastikìmas tokis: jei nuvažiavęs turgun nuspirksiu už trisdešimt, tai gerai, o jei ne, tai parvažiuosiu tuščiom kap musią kandęs Rod. \ tikimas; aptikimas; atitikimas; įtikimas; ištikimas; nutikimas; patikimas; pratikimas; pritikimas; sutikimas; užtikimas

patikimas sinonimai

patikimas antonimai

Ką reiškia žodis patikimumas? Visi terminai iš raidės P.