veiksnys reikšmė

Kas yra veiksnys? veiksnỹs sm. (4) 1. Š, FT, DŽ, NdŽ, KŽ skatinimo priežastis, faktorius: Kiekvienas mokslas siekia tiesos ir nepakenčia įsikišimo pašalinių veiksnių S.Šalk. Vienybėje buvo didis veiksnys mūsų nepriklausomybės kovose A.Sm. Nuo aplinkos veiksnių (šviesos, temperatūros, drėgmės, mineralinės mitybos) priklauso augalų vystymasis ir derlingumas J.Dag. Ligą sukeliąs veiksnys kartais veikia organizmą tik labai trumpai rš. Laiko veiksnys SkŽ354. Pagaliaus yra kiekviena tauta žmonijos gyvenime veiksnys gerui ir blogui Vd. Kristus veikia istorijoje kaip bendruomenę kuriąs veiksnys ir skelia žmoniją į dvi stovyklas A.Mac. Kultūrai kelti badmirybė labai didelis veiksnys Vaižg. 2. Amb, Rtr, ŠT262, DŽ, NdŽ, KŽ lingv. sakinio dalis, žyminti veikėją: Toji sakinio dalis, kuria žmogus atsako klausiamas: kas? ir kuri pasako, apie ką sakinyje yra kalbama, vadinasi veiksnys J.Jabl. Veiksniu vadinama pagrindinė, gramatiškai nepriklausoma dvinario sakinio dalis, kurią sudaro daiktavardžio vardininkas arba jo sintaksinis atitikmuo LKGIII279. Veiksnio šalutiniai sakiniai rš. 3. susivienijimas, organizacija, draugija: Lietuvos laisvinimo veiksnių̃ konferencija NdŽ. Politinis veiksnỹs NdŽ.

veiksnys sinonimai

veiksnys junginiai

  • gamybos veiksnys, kenksmingasis veiksnys, žmogus/veiksnys
  • gamybos veiksnys, kenksmingasis veiksnys
  • Rizikos veiksnys
Ką reiškia žodis veikti? Visi terminai iš raidės V.