sąmoningas reikšmė

Kas yra sąmoningas? sąmonìngas, -a adj. (1) DŽ, NdŽ, są́moningas (1) Rtr, RŽ 1. atliekamas veikiant sąmonei: Intuityviam mąstymui būdinga tai, kad ne visi jo etapai yra visai sąmoningi rš. Sąmoningas suvokimas SkŽ. Są́moningas gyvenimas NdŽ. Nesą́moningos kalbos BŽ34. Sąmoningas pasielgimas J.Jabl. 2. sugebantis kritiškai vertinti gyvenimo reiškinius, turintis tam tikras pažiūras, įsitikinimus: Sąmoningasis proletariatas remia valstiečių kovą (sov.) rš. Są́moningas žmogus kritiškai vertina ne tik save, bet ir visa, kas darosi aplink jį FT. Są́moningas pareigos ėjimas J.Jabl. sąmonìngai adv. DŽ, są́moningai K.Būg: Tik tas tesugeba sąmoningai veikti, kas žino darbo metodą rš. Kandidatai išmokdavę nesąmoningai versti tą knygą ir laikydavę egzaminus LKI28(J.Balč). Pareigą reikia są́moningai eiti J.Jabl. 3. apgalvotas, tyčia daromas: Tardytojui aš prisipažinau, kad tai buvo sąmoningas padegimas rš. Nesą́moningas (judesys) BŽ22. sąmonìngai adv.: Abu poetai sąmoningai sunaikino visus savo laiškus rš.

sąmoningas sinonimai

sąmoningas antonimai

Ką reiškia žodis sąmoningumas? Visi terminai iš raidės S.