ėjimas reikšmė

Kas yra ėjimas? ėjìmas sm. (2), ejìmas (2), ė̃jimas (1) Dk 1. R, H → eiti 1: Per čia geriausias mum ėjìmas Gs. Ėjimas pro šalį I. Paskui ėjimas SD189. Kožno ėjìmo turi būt vartai užkelti Kp. Nešluok gryčios, bo mat nebus galo ėjìmo (beeidami vėl purvo prineš) Pc. Eina ir eina to ejìmo pas tą mergą Rdm. Eina ir eina vaikai to ėjìmo pro duris – išvarstė visą šilimą Slm. | Tą atliksi vienu ejimù (žygiu) Slnt. Tuom pačiu ejimù atnešk ir man durpių Rdm. Labiausiai subatos vakarą – pats tas dvikojų gaidžių ejìmas (vaikiai eina prie mergių) KlvrŽ. Mano ejime to nebuvo, kad su nešliava nušautų žmogų (per sieną einantį) Šts. Nuėjo kelią dienos ėjimo VlnE24. Ėjo per Jordaną ing pūstynę trijų dienų ėjimą BB1Mak5,24. 2. žingsniavimo būdas, eisena: Žmogus lengvo ejìmo – pabėgõm, pabėgõm Ds. Aš tave iš tolo ant ėjìmo pažinau Slm. Nū ejìmo mane pažįst Dov. Jinai velniškai sunkaus ejìmo Vdk. 3. procesija, eisena: Ant piliakalnių melsdavęsi, papalių keliu darydavę ėjimus LTI184. ║ žygiuotė, marsas">maršas: Ėjimas kareivių I. 4. vieta pereiti: Kito ėjìmo nebuvo, reikėjo eiti per geležinkelį Ėr. 5. → eiti 2: Dabar sustojo ėjìmas Amer'kon Slm. Numirimą ir kėlimą iž numirusių ... vadina V. Christus ėjimu arba keliu Tėvop DP211. 6. → eiti 3: Ėjìmai arklio – kaip perkūnas! Slm. 7. → eiti 4: Važiavom [per upę] per patį ledų ėjìmą Rs. Ėjìmas (bėgimas) ant vandens KII339. ║ Ėjìmas šiandiej gervių – jau trečia kartis! Slm. ║ Sustabdė kraujo ėjìmą Slm. ║ Ogi ėjìmai (ėjìmas) bičių [laukan iš avilio] – tik ūžia zvimbia! Slm. 8. → eiti 7: Visas politikos ėjimas buvo iškrypęs rš. 9. → eiti 8: Gyvenimas pareigos tera">tėra ėjimas J.Jabl. Savų pareigų ėjimas kartais iškelia žmogų labai aukštai J.Jabl. ║ Prieg Dievo stalo ėjimas Q112. 10. → eiti 9: Sumašinuosma greitai avižas: kaip koks ejimas mašinos, gal ir par vieną valandą Šts. 11. → eiti 16: Tai tik pinigų perniek ėjìmas Pn. 12. → eiti 17: Laukai patižę, juodi, pats pašalo ėjimas rš. 13. → eiti 18: Šachmatų figūros ėjimas rš. Keno ejimas? Rdm. 14. → eiti 22: Avižos prie ėjìmo, ir sukniumba Ėr. 15. riedėjimas, ritimasis (iš kiaušinio): Dabar pats žąsukų ėjimas Rdm. 16. → eiti 27. ║ Mirė ... veikiau pasirinkdamas mirties bausmę, nekaip ėjimą prieš savo sąžinę J.Jabl. 17. → eiti 37: Ėjìmas ant kumstės KII350. \ ėjimas; apėjimas; atėjimas; įėjimas; išėjimai; išėjimas; nuėjimas; paėjimas; parėjimas; perėjimas; praėjimas; priėjimas; suėjimas; užėjimas

ėjimas sinonimai

ėjimas junginiai

  • (pra)ėjimas, (pra)važiavimas, su(si)ėjimas, ėjimas pirmyn
  • Lūkuriuojamasis ėjimas
Ką reiškia žodis ėjinys? Visi terminai iš raidės Ė.