nekaip reikšmė

Kas yra nekaip? 1 nekaĩp conj.; DP11, K negu, nei: Gyvi pavojingesni, nekaip mirę V.Krėv. Ans geresnis, nekaĩp tu J. Brangesnės mano rūtelės, nekaip tavo bėras žirgelis JD525. Daugiau ežerų, nekaĩp žemės Ds. Daugiau, nekaip reikia LL94. Jis daugiaus nekaip penkias dešimtis melų tur R17. ^ Geriaus sirgti, nekaip mirti S.Dauk. Doras gyvenimas juoba (labiaus) kitus moko, nekaip geri žodžiai J.Jabl. Ir šuns geruoju greičiau atsigini, nekaip vėzdu A.Gric. Velijuos tris nedėles dirbęs, nekaip tris dienas sirgęs OsG162. Artimesni marškiniai, nekaip sermėga LTR.
2 nekaĩp adv. 1. prastai, blogai: Nors jaučiaus nekaip, bet atsikėlęs apsitaisiau ir išėjau miestan pažiūrėtų, koks oras J.Bil. Ligonis šiandien nekaĩp atrodo Jnš. Ans nekaip gyvena Vkš. Padirbta nekaĩp BŽ42. Su piningais nekaĩp Nmk. Nekaip atrodo, kai karas aplink Erž. ^ Geram artojui ir blogas arklas gerai aria, o blogam ir geras nėkaip PPr35. 2. tikriausiai; ne kitaip, kaip: Nekaĩp ir ans būs ten išejęs Grg. Ar parvarė veršelius iš ganyklos? – Nerado. – Nekaĩp susiedas pagrėbė Vkš. Temstant sustojo lietuviai ilsėti, nepastačiusys apsukui sargčių, nekaip dėl didžių speigų S.Dauk. Na, na, ką gi taip dirbi? Nekaip jaunikiui barvą audi LzP. 3. nelabai: Nekaip seniai man pačiam teko matyti vieną atsitikimą J.Balč. Miegalė pelė yra nekaip ir didelė, turi 5 colius ilgumo Blv.
3 ×nekaip (plg. l. niejako) prt. lyg ir: Mokytiniai jo (Jono) nekaip pavydėjo ... Christui DP18.

nekaip sinonimai

nekaip junginiai

  • nekaip atrodantis
Ką reiškia žodis nekaipo? Visi terminai iš raidės N.