pasielgimas reikšmė

Kas yra pasielgimas? pasielgìmas sm. (2) 1. R92 atskiras žmogaus veiksmas jo santykiuose su kitais žmonėmis: Jojo pasielgìmas man patinka Pgg. Šitas jo pasielgimas ir man krito į akį J.Jabl. Meilingas pasielgìmas KI228. Pasielgìmas pagal įstatymus KII37. Šitą nuomonę paremia pasielgimas V.Kudir. Toks pasielgimas visai kiauliškas Blv. Iš tokio pasielgimo galima buvo matyti, jog bajoras gėdisi šnekėti lietuviškai A1884,368. 2. elgimasis, elgesys: Jis nekokio pasielgìmo Al. Gražaus pasielgìmo buvo Sch195. Viena pasaka moko mandrumą ..., kita pasaka moko dorą pasielgìmą PP10. Jie tokie žmonės, kurie ... apie gerą pasielgimą neišmano Ns1852,2. Lietuvaičiai pralenkia ... pasielgimu prašaliečius A1884,380. 3. pragyvenimas: Neuždirbsi sau pasielgimo PK93. \ elgimas; apsielgimas; pasielgimas

pasielgimas sinonimai

pasielgimas junginiai

  • neetiðkas pasielgimas, neetiškas pasielgimas
Ką reiškia žodis pasielgti? Visi terminai iš raidės P.