pragyvenimas reikšmė

Kas yra pragyvenimas? pragyvẽnimas sm. (1) 1. plg. gyvenimas 1: Davė jam ... stubą dėl pragyvenimo BsPIV154. 2. išsilaikymas, materialinės lėšos: Nuolat didėja bedarbių skaičius, brangsta pragyvenimas sp. Kapitalistinėje santvarkoje nepasiturintis žmogus turi parduoti savo darbo jėgą pragyvenimo priemonėms pirktis (sov.) rš. Mieste brangiai atsieina pragyvenimas K.Būg. Ieškoti pragyvenimo šaltinio rš. Jis pelnėsi sau pragyvenimą rš. 3. refl. → pragyventi 6 (refl.): Nusigyvenimo ir prasigyvenimo priežastys gali būti dvejopos rš. \ gyvenimas; apgyvenimas; įgyvenimas; išgyvenimas; nugyvenimas; pagyvenimas; pergyvenimas; pragyvenimas; prigyvenimas; sugyvenimas; užgyvenimas

pragyvenimas sinonimai

pragyvenimas antonimai

Ką reiškia žodis pragyventi? Visi terminai iš raidės P.