versti reikšmė

Kas yra versti? 1. daryti, kad griūtų, parvirstų ant šono, griauti, mesti 2. pjaunant, kertant, laužiant guldyti 3. skersti, pjauti 4. žudyti, kauti 5. marinti 6. medžioti, gaudyti 7. mesti, blokšti, sviesti žemyn ar gilyn 8. tempti, traukti, kad išvirstų 9. smarkiai stumiant, daužant daryti, kad virstų, griūtų, laužti 10. griauti, ardyti 11. rauti iš šaknų, traukti, plėšti 12. guldyti į šalį 13. rausti, knisti 14. rausiant kelti į viršų 15. kastuvu skverbti, gilinti 16. kelti skverbiant 17. viršutinę pusę keisti apatine 18. antraip sukti 19. sklaidyti į šalis, kad geriau džiūtų 20. vožti, verti, daryti 21. skleisti 22. keisti gulimą padėtį, sukti, ridenti nuo vieno šono ant kito 23. išorinę pusę keisti vidine 24. persiūti kita puse 25. risti, raičioti 26. ristis, ridentis 27. daug dėti, krauti, mesti 28. gausiai duoti, tiekti 29. puikiai auginti 30. daug , gausiai berti, barstyti 31. gausiai pilti, lieti 32. gausiai ar be paliovos gerti 33. smarkiai, gausiai snigti arba lyti 34. užnešti sniegu, užpustyti 35. be tvarkos griozti, rausti, naršyti, atkakliai ko ieškoti 36. kreipti, lenkti, sukti į kurią nors pusę, kuria nors linkme, keičiant padėtį 37. savaip ar priešingai aiškinti, komentuoti 38. vertinti 39. kreipti 40. gręžti, grąžinti, sukti atgal, keisti judėjimo kryptį 41. perkant geresniu keisti 42. skirti 43. vienos kalbos tekstą išdėstyti kita kalba 44. kalbėti ar rašyti kitaip negu įprasta, įgimta, keisti kalbą, tarmę 45. daryti kitokį, mainyti, keisti 46. manyti turint kokių ypatybių, laikyti ką kuo 47. dėtis, tartis kuo, kokiu esant, apsimesti kuo 48. burtų galia teikti vienai būtybei kitos būtybės pavidalą, išorę, formą 49. keistis 50. šalinti iš valdžios, atimti valdžią, galią valdyti 51. iš savęs leisti išeiti 52. rastis 53. veržtis, virsti, plūsti, trykšti, lietis 54. padėti, skatinti išsiskirti 55. lįsti, kištis, išvirsti į paviršių 56. gausiai berti 57. jėga brautis, spraustis, grūstis, veržtis 58. knibždėti 59. būriu greitai kur pajudėti, pasipilti 60. turėti verslą, iš ko gyventi 61. ieškoti ar rasti išeitį gyventi, manytis 62. praktiškai vartoti, naudotis 63. išsisukinėti 64. primygtinai reikalauti, spirti, priverstinai raginti ką daryti, atlikti 65. daryti, skatinti poreikį, kelti norą 66. imti, būti veikiamam 67. vaisinti 68. lemti, skirti 69. siausti, šėlti, dūkti 70. skaudėti, gelti, sukti 71. paleisti į apyvartą, paskleisti 72. primesti kokią blogybę, kaltinti 73. keikti, koneveikti, plūsti 74. uždrožti, sušerti 75. susigrąžinti 76. akiplėšiškai gintis griežtai tvirtinti ko nesant, nebuvus 77. skersti 78. apsigalvoti 79. kitu požiūriu, kitaip vertinant, tačiau, bet, be to 80. smarkiai reikštis, siausti, šėlti, triukšmauti 81. iš esmės keisti 82. iš esmės, visiškai keistis 83. laikyti kaltu, apkaltinti kuo ką 84. labai stengtis 85. šmeižti 86. nerodyti pagarbos, niekinti 87. lepinant, paikinant gadinti 88. veidmainiauti 89. persistengti 90. atleisti iš pareigų 91. ką pašiepti, išjuokti, iš ko šaipytis 92. keisti pažiūras, įsitikinimus 93. apkalbėti, šmeižti keikti 94. daug dirbti 95. laikyti kaltu, apkaltinti ką kuo 96. kitu požiūriu, kitaip vertinant, tačiau, bet, nors, be to 97. mirti 98. keisti gyvenseną 99. kvailioti, siausti 100. strimgalviais pulti 101. iš esmės keistis 102. sunkiai dirbti 103. pradėti kitaip kalbėti negu įprasta 104. apkalbėti 105. apkalbėti, šmeižti 106. nerodyti pagarbos, žiūrėti iš aukšto, niekinti 107. laikyti menku, nevertu dėmesio dalyku, nepaisyti, nevertinti 108. labai, perdėtai stengtis 109. daryti, ką nori 110. koneveikti 111. ristis per galvą 112. šėlti, siusti 113. labai skubėti 114. siausti, dūkti 115. iš baimės, išgąsčio ar skausmo sustingti, sustirti 116. siausti, muštis 117. krėsti piktas išdaigas 118. nedorai elgtis

versti sinonimai

versti junginiai

  • (iš)mesti, versti, (pa)reikalauti, (pri)versti, (pa)versti, (pa)virsti, pa(si)keisti, perdirbti, (pa)šokti, versti šokti, (pri)versti, ap(si)versti, pa(si)versti, vartytis, voliotis, versti abejoti, versti vemti, versti šokti
Ką reiškia žodis verstiniai? Visi terminai iš raidės V.