grąžinti reikšmė

Kas yra grąžinti? 1 grąžìnti (-yti), -ìna, -ìno, tr. grą́žinti, -ina, -ino J, Vkš, Grg, KlvrŽ 1. versti eiti atgal; gręžti; kreipti į kitą pusę: Grąžìnk vaiką: neapsitaisęs išlėkė Sml. Grįžki, sesele, mūsų jaunoji, grąžin tave močiutė JV201. Dabar tau eilė grąžìnt (pavaryti atgal) galvijus Kkl. Da jį galėsi grąžint į gerą kelią, jis nelabai tepasileidęs Nj. Aš jį kalbinau, grąžinau (sakiau, kad grįžtų), tik nebeklaũsė Nj. Grąžìnti (sukinėti) galvą J. Tenajos turėtumėte kentėti, grąžindami stulpu atsistojusias akis ant neišmieruotų platybių srš. | refl.: Žmonės bėga iš turgaus, viens kitą grąžìnasi (nuo hitlerininkų gaudymo) Ėr. 2. atiduoti; atstatyti: Aš jam pinigus jau grąžinaũ Šlv. Aš tau grąžinaũ kepurę, dėl ko nèėmei? J. Bet aš negrįšiu, mano broleliai, grąžinsiu vainikelį D95. Grįžkie, dukrele, grąžinkie savo plonąjas drobeles Pls. Jūsų šitos avižos nė sėklos negrąžìs Lp. Tarybų valdžia grąžino žemę darbo valstiečiams (sov.) sp. | Žemė taip menkai dera, kad nė už darbą man negrąžina V.Kudir. grąžìntinai adv. Š: Skolintis negrąžìntinai BŽ331. ◊ rankàs grąžìnti sielvartauti: Marti rankàs grąžìna verkdama, t. y. sukina, laužo J. Išėjo tėvelis, rankàs grą́žindamas, ašaras šluostydamas JD621. \ grąžinti; apgrąžinti; atgrąžinti; išgrąžinti; nugrąžinti; pagrąžinti; pargrąžinti; prigrąžinti; sugrąžinti
2 grąžìnti, -ìna, -ìno, grą́žinti, -ina, -ino Lzd; N žr. 2 grąžyti 1: Jonas sienoj grąžìna skylę Rdm. Grąžìno žemę Gg.

grąžinti sinonimai

grąžinti junginiai

  • (pa)gražinti, (su)grąžinti, at(si)lyginti, (su)grąžinti, grąžinti (pinigus), grąžinti kardomajam kalinimui, grąžinti skolą
Ką reiškia žodis grąžintinis? Visi terminai iš raidės G.