kreipti reikšmė

Kas yra kreipti? kreĩpti, -ia, -ė tr. 1. R, N, K, M sukti (į šalį); duoti kryptį: Kam kreipì žvakę, turėk tiesiai! J. Grėtė nežino, kur veidą kreipti I.Simon. Maldų Dievas jų neklausė, šalin kreipė savo ausį LTR(Vv). Kreipė savą veidą prieš pūščę CII311. Kreipk subinę į šalį B. Ten bernelio eita, čebatukai kreipta (d.) Kb. Kreĩpk šen lovą, laivą J. | Kreipkim, broleli, šyvujus žirgelius in šitą kiemelį KrvD67. Ei broli, broli, brolyti mano, kur kreipsiva laivaitį? RD9. Int kur kreipsi valtelę? KlpD10. Ventiliatoriaus žiotyse įtaisytas papildomas vėjo kreipiamasis skydelis rš. Kreipiamieji aparatai išlygina kukurūzų stiebų apatines dalis rš. | prk.: Kitur kreipė šneką Girdikas rš. Tu pats karonėmis ir gražojimais kreipei munie pri savęs P. Kreip žmogų klystantį ant kelio teisybės SGII87. ^ Griebdamas žinok, ką griebi, eidamas stebėk, kur kojas kreipi (kur eini) KrvP(Ant). Ar tavo protas aptemo, kad karčemon kreipi žingsnius (eini) prš. | refl.: Kreĩpkis (eik) ant manęs linkai KII347. Idant kreipčiaus (eičiau) po dešinės alba po kairės BB1Moz24,49. | prk.: Mūsų pasikalbėjimas kreĩpėsi (krypo) ant ko kito KI56. 2. R243 šalinti, tolinti, atgręžti: Nuog piktybių kreipiam save SGI125. Tuojaus reikia savo mislis ir širdis nuo tų daiktų tolyn kreĩpti A.Baran. | refl.: O kursai žyčija nuog tavęs, nesikreipk nuog jo BtMt5,42. ^ Neskreipk jaunikio ūsoto, bet smurgloto Vlk. 3. daryti kreivą: Papirosą įsikandę, iš puikumo kreipiat žandą Pn. 4. telkti, koncentruoti į ką (dėmesį, mintis, veiklą): Į darbininkų klasę ir kreipia socialdemokratai visą savo dėmesį ir visą savo veiklą (sov.) rš. Komunistų partija ypatingą dėmesį kreipia į jaunimo ideologinį auklėjimą (sov.) sp. Į juos niekas nekreipė dėmesio A.Vien. Andrius mažai kreipia dėmesį į brolių pajuoką P.Cvir. 5. refl. R243 eiti kur su prašymu, su reikalu: Dūma pabijojo liaudies, pabūgo kreiptis į liaudį (sov.) rš. Tarybiniai mokslininkai kreipiasi į viso pasaulio mokslininkus, ragindami būti kartu su savo šalies liaudies masėmis pirmosiose kovotojų už taiką gretose (sov.) sp. Kiekvienu atsitikimu kreipkitės dabar į jį J.Jabl. Nors Lietuvos jūs ir nematėt, kreipiuos į jus, kaip į draugus K.Kors. Pirmiausia jautis kreipėsi į aviną: „Avine, avine! padėk man trobõs statyti!“ rš. Bei anys kreipėsi jopi BB2Moz34,31. 6. kraipyti, ne taip kalbėti, kaip reikia: Ten žmonės kreipia kalbą Jrb. Nekreĩpk žodžių BŽ77. 7. būti iškraipytam, skirtis: Tavo pavardė ne teip užrašyta, bet nedaug ką kreĩpia Skr. | refl.: Kits žodis mažai kreĩpias, bet nėr toks visai Vl. ◊ akìs kreĩpti traukti dėmesį: Sūnėnas buvo atėjęs į koncertą puikiausiai pasipuošęs ir jau seniai kreipė į save svečių akis (ps.)J.Balč. ausìs kreĩpti domėtis: Nèkreipa ausų̃ anei Klk. \ kreipti; apkreipti; atkreipti; įkreipti; iškreipti; nukreipti; pakreipti; perkreipti; piekreipti; prakreipti; prikreipti; sukreipti; užkreipti

kreipti sinonimai

kreipti junginiai

  • (nu)kreipti, (nu)taikyti, (nu)kreipti, kreipti dėmesį, kreipti dėmesį į, kreipti kalbą
Ką reiškia žodis kreiptojas? Visi terminai iš raidės K.