kraipyti reikšmė

Kas yra kraipyti? kraipýti, kraĩpo, kraĩpė iter. kreipti. 1. K sukioti į šalis: Kemša pypkę ir vis kraipo galvą P.Cvir. Arkliai prieš namus pradeda kraipyti uodegas I.Simon. Ko lakstai kaip zuikys, uodegą kraipydamas LTR. Zyliutė ant kreigo uodegytę kraĩpo Dkš. Berneli mūsų, nekraipyk ūsų LTR(Ob). Iš mandrumo merga net pasturgalį pradėjo kraipyti Pkp. Kam kraipaĩ lūpas? J. Kraipau burną, lūpas SD413. | refl.: Kodėl tu kraipaisi į šalis ir ramiai nesėdi? Pnd. Bėga žirgas kraipydamas[is], in šalelę šlaistydamas[is] TŽI236. Bėk, žirge, bėk, žirge, nesikraipykie, kresnąjį stogelį išsitaisykie (d.) Kb. Oi sunku sunku dideliam medeliu vidur čysto laukelio … Vėjelis pučia į liemenėlį, oi jis kraipos į visas šaleles TŽI285. | prk.: Ir šiaip kraipomės, ir teip [i](išsisukinėjame) –

kraipyti sinonimai

Ką reiškia žodis kraipytinis? Visi terminai iš raidės K.