šalis reikšmė

Kas yra šalis? 1. dešinė ar kairė kūno liemens pusė, sonas">šonas 2. viena daikto pusių šonas 3. šoninė dalis, pusė 4. dalis 5. kokio plono daikto viena pusė 6. kita pusė 7. vieta prie kieno nors šono, pašonė 8. vieta, vienodai nutolusi į vieną ir į kitą pusę nuo vidurio 9. vieta, esanti į kurią nors pusę nuo centro 10. krantas 11. vieta ar erdvė, esanti tolėliau nuo ko nors, nuošalė 12. pakraštys, tolimesnė gyvenamoji vieta 13. kryptis, pusė 14. viena iš keturių pasaulio pusių 15. vietovė, kraštas, teritorija 16. krašto gyventojai 17. valstybė 18. gimtasis kraštas, tėvynė 19. žmogus ar jų grupė, kuo nors priešinga kitam žmogui ar grupei 20. vieno iš sutuoktinių giminė, pusė 21. giminių, savųjų pusė 22. vienas kuris asmuo ar asmenų grupė šalia kitų 23. atžvilgis, požiūris 24. bruožas, požymis 25. neteisėtai 26. pradėti svetimauti 27. perniek, veltui 28. tekėti ar vesti gaunant pasogą ar dalį 29. ištekinti ar apvesdinti duodant pasogą ar dalį 30. atsisakyti, nustoti ką darius, dirbus 31. pranokti, pralenkti 32. pašaliniam būnant, svetimam 33. papildomai 34. naudinga, patogu, reikalinga 35. būnant pašaliniam, svetimam 36. būnant pašaliniam, svetimam 37. iš kelio, ne pakeliui 38. iš kitų 39. be naudos dingti, žūti 40. apkalbinėti 41. neteisėtai pasisavinti, parduoti ir pan 42. nekreipti dėmesio, nepaisyti 43. nesirūpinti 44. praėjo, išnyko, pasibaigė ir pan 45. veltui, perniek, niekais 46. girtaujant praleisti, išeikvoti 47. suklysti, nepataikyti 48. eiti negirdomis 49. mėnesinės

šalis sinonimai

šalis junginiai

  • asocijuota šalis, demokratinė šalis, mažiau išsivysčiusi šalis, neasocijuota šalis, nedalyvaujančioji šalis, pagalbą gaunanti šalis, pagalbą teikianti šalis, pramoninė šalis, stebuklų šalis, trečioji šalis, į šalis, šalis narė
  • ES šalis, asocijuota šalis, mažiau išsivysčiusi šalis, neasocijuota šalis, nedalyvaujančioji šalis, pagalbą gaunanti šalis, pagalbą teikianti šalis, pramoninė šalis, trečioji šalis, šalis narė
  • Sidabro šalis
Ką reiškia žodis šalispindis? Visi terminai iš raidės Š.
Draugai
Vertimas internete