nešioti reikšmė

Kas yra nešioti? nešióti, -iója, -iójo iter. nešti. 1. tr. SD170,195, R, K per kelis kartus, kartkarčiais nešti iš vienos vietos į kitą paėmus, užsidėjus: Laiškus nešte nešiódavo Tj. Ir eičiau, nešiočiau bernužiui pusrytelį RD19. Nebeturiu kojų, nebegaliu vis nešiót Kaziukui valgyt Užp. Nešiojo numon kaulus sudegintųjų ant garbės dievų gyvolių, vildamos, jog tie kaulai paskalsys javų brandą M.Valanč. Kur jauna dukrelė avižėles pjauna, pėdelius nešioja KrvD140. Ir įkišk anas ingi ąsas (rinkes) šalysa skrynelės, idant anomis ją nešiotų BB2Moz25,14. | Kaip nesigiminiuos – juk Petras jų vaiką nešiójo (buvo krikštatėvis) Sdb. | prk.: Akys jau nežiba ir kojos jau nenešiója Nmč. Neiškenta [vaikas] nelakstęs – pats krau[ja]s nešió[ja] Rdn. Žmogus šaudo, o Dievas kulkas nešioja LMD. Kokie velniai tave nešioja tokioj tamsumoj?! Jnšk. ║ vaikščiojant turėti paėmus su savimi: Juk tam kalavijus nešiojam, kad su priešais kovotume V.Krėv. Nešiójau, nešiójau, šviesiąją plintelę nešiójau JV1040. Išjoj brolelis į vaiskelį, paliek sesę mažiulėlę, ... ant rankelių nešiojamą ir lopšely linguojamą LTR. Dėkui, tėvulia, tai ką mane auklinai, tai ką mane nešiójai (rd.) Asv. Paėmė nešioti ant rankelių JV601. Nor ant rankų nešiojamas N. Kad tavę, berneli, žemelė nekeltų, žirgas nenešiotų KrvD71. | Ir kaipo aš jus nešiojau ant sparnų erelių ir jus manęsp atvedžiau BB2Moz19,4. ^ Dėkui už pietus. – Nešiók sveikas, kol pamesi (juok.) Krs. Širdies ant liežuvio nereikia nešioti I.Simon. Ką išmoksi, už pečių nenešiosi LTR(Užp). Ka žinai, an pečių nenešióji žodžio Ppr. Kokios kalbos moki, tai an pečių nenešióji Vrn. Galvą ant pečių nešioji, o nieko nežinai, nieko nenumanai, tik nosį pirštu krapštai KrvP(Alvt). Dieną kaulus nešiója, naktį pravėpsoja (batai) Kn. Ir ji pati tik tik gyvastį nešiója Mrj. Kaip ta šventa žemė nešiója tokį bjaurų žmogų! Jnš. Kad tave žemė nenešiotų! KrvP(Al). Žegnojas, o širdy velnią nešiojas LTR. | refl. tr., intr. K: Jis visuomet nešiojasi portfelį rš. Kas, gyvas būdamas, mylėjo lazdą nešiotis, to ir vėlė ją nešiojasi BsVXX. Nešiojas kaip katė vaiką Sln. Nešiójas kai katė su vaikais Trgn. Kaip lėlis nešiojas su kiaušiais VP21. Nešiojas ne kiaulė su ragaišiu B. | prk.: Jis paskui ilgai šią mintį nešiojosi rš. Jam su tokiomis mislimis besinešiojant, jis sykį, naktyje begulėdamas, tokį sapną sapnavo Ns1857,1. ║ prk. [i]laikyti savyje, puoselėti:

nešioti sinonimai

nešioti junginiai

  • nu(si)dėvėti, nu(si)nešioti, nu(si)dėvėti, su(si)nešioti, nu(si)nešioti, su(si)nešioti
Ką reiškia žodis nešiotinis? Visi terminai iš raidės N.