ranka reikšmė

Kas yra ranka? 1. viršutinė žmogaus galūnė nuo peties iki pirštų galų šios galūnės dalis nuo riešo iki pirštų galų 2. čia pat, arti 3. žmogaus viršutinė galūnė kaip darbo įrankis 4. darbo jėga, darbininkai 5. pusė, sonas">šonas 6. valdžia, valia, vadovavimas 7. 8. galybė, jėga 9. globa, rūpinimasis, dispozicija 10. pagalba, parama 11. užvadas, pagalbininkas 12. palaima 13. sugebėjimas, sėkmė 14. sutikimas tekėti 15. arklo ar plūgo rankena 16. pjautuvo ar dalgio rankena 17. ąsa nusitverti, laikyti 18. pasaitas, lankelis 19. kelio rodyklė 20. ratelio stiebas su skersinuku, į kurį įstatoma prievarpstė 21. sėdimasis verpstės galas 22. krosniakaištis 23. toks ilgio matas 24. teisė dalyvauti kelis kartus žaidime, ėjimas 25. rašysena 26. parašas 27. visiškai, mielai 28. labai rūpintis 29. paskubomis 30. iš anksto 31. grynų pinigų 32. labai mylėti, gerbti 33. savarankiškai 34. nerūpestingai nevikriai tingiai kaip pakliūva 35. labai įvarginti rankas 36. patikimiausias pavaduotojas, patikėtinis 37. mokėjimas burti 38. be nieko 39. be dovanų 40. sėkmingai ką nors padaryti 41. be gudrumo, suktumo 42. labai prašyti 43. padėkoti 44. laukti, kol ką duos, paduos 45. sektis gyventi, ūkininkauti, auginti 46. leisti sėkmingai vykti 47. linkti vagiliauti 48. laisvai parduodant 49. tiesiog, be tarpininkų 50. deka">dėka, per 51. iš čia pat, bematant 52. ką uždirba, tuoj išleidžia 53. turėti nuostolių 54. patekti vis kitam asmeniui 55. būti tai vienos, tai kitos kovojančios šalies valdžioje 56. netekti 57. atiduoti kito nuosavybėn 58. perleisti kitam 59. namie 60. mielai, su džiaugsmu 61. per tarpininkus 62. išvien, sutartinai 63. staiga išnykti, pradingti 64. griežtai pasakyti 65. prastai, atmestinai dirbti 66. be tvarkos, be nuoseklumo 67. nedaug darbo 68. būti neužimtam, netrukdomam 69. nerūpestingai, neapgalvotai 70. visiems ir dažnai reikalingas 71. sektis 72. atsisakyti 73. padėti, pagelbėti 74. patekti vis kitam savininkui 75. būti visų naudojamam 76. be ginklo 77. arti, patogioje vietoje, parankiai 78. atsitiktinai 79. iš patogios pusės 80. sektis auginti 81. parankiui, arti, prie savęs 82. pasisiunčiamas, parankinis 83. visai nebetoli 84. arti, prie savęs 85. penėti 86. lygiomis, be priedo 87. į neįprastą pusę 88. labai padėkoti 89. tekėti 90. darbuotis, padirbėti 91. prisidėti, dalyvauti 92. nuoširdžiai, atvirai 93. pailsėti 94. be darbo 95. darbas 96. apgraibomis, greitosiomis, prastai ką daryti 97. sekasi gyventi, auginti 98. stumdytis 99. būti susilažinimo liudininku 100. padėti dirbti, pavaduoti 101. pažadėti 102. laiduoti, garantuoti 103. susitaikyti 104. su pasitenkinimu primušti 105. vienas prieš kitą, iš arti 106. vieningai 107. gauti mušti, lupti 108. mušti, pulti 109. balsuoti 110. nėra noro 111. nesiryžta 112. užsimoti 113. sustingti iš baimės 114. labai norisi, rūpi 115. sugadinti gyvenimą, užtraukti nelaimę 116. atsisakyti 117. labai gailėtis, sielvartauti 118. jokiu būdu, niekaip 119. netekti noro, vilties, nusiminti 120. nekreipti dėmesio 121. rankpinigiai 122. atimti veikimo laisvę, suvaržyti iniciatyvą 123. susituokti, susijungti 124. visai arti, čia pat 125. įsigalėti, išplėsti savo valdžią 126. atsikvėpti, pailsėti 127. būtiniausiems reikalams 128. čia pat, bematant 129. išmokti, įgusti, įprasti 130. prisidėti prie kokio nors negarbingo darbo 131. susitaikyti, bendrauti 132. padėti, suteikti pagalbą 133. pajėgti dirbti 134. nieko nedirbti 135. apgauti 136. duoti, dalyti 137. savavališkai 138. tuoj pat 139. atmestinai, prastai 140. būti darbščiam ir greitam 141. raginant lažintis 142. pagauti vagiant 143. sutartinai 144. sutartinai veikti, elgtis 145. pragyvenimo šaltinis

ranka sinonimai

ranka junginiai

  • (balsavimas) pakeliant ranką, atliktas ranka, dešinioji ranka, ištiesti pagalbos ranką, ištiesti ranką, numoti ranka, numoti ranka į, numoti į ką ranka, paduoti kam nors ranką, po ranka, ranka pasiekiamas, ranka pasiekiamas atstumas, ranka rankon, rašytas ranka, siekti ranka, vieną ranką laikyti
  • Nematoma rinkos ranka
Ką reiškia žodis rankadelnis? Visi terminai iš raidės R.
Draugai
Vertimas internete