niekaip reikšmė

Kas yra niekaip? niẽkaip adv. K, Pb, niekaĩp 1. R jokiu būdu: Kad ir prašai, negaliu niekaip ateiti Vkš. Niekaĩp negal suvaryt [gyvulių į tvartą] Rs. Aš niẽkaip až jo netekėč, nors man ir kažno ką duotų Ds. Kas bus, to niẽkaip neatspėsi Sb. Dvylika kepė, niẽkaip nepakepė JV710. Jūs niekaip nemirsit smertimi BB1Moz3,4 Ir jog tave ant rankų nešios, idant niekaip nepažeistumbei kojos tavo ant akmens BtLuk4,11. ^ Su Dievu – visaip, su ponu – niekaip LTR(Jnš). 2. visai (neigimui sustiprinti): Nevadino niẽkap Lnt. Aš ponas, kad juodas žiponas, daugiaus niekaip LTR(Kvt).

niekaip sinonimai

Ką reiškia žodis niekaipo? Visi terminai iš raidės N.