vėliau reikšmė

Kas yra vėliau? 1 vėliaũ adv. comp. Rtr, NdŽ, KŽ, vėliaũs NdŽ 1. vėlyvesniu laiku: Dabar eina vėliaũ [autobusas], nuo ryto septyniose ėjo Sk. Kiaules vėliaũ išgena, vėliaũ, nu apie kokias devynias gal Slm. Jei anksčiau išeisi, vėliaũ pareisi, daugiau padarysi Kpč. Jei vėliaũs par dieną į turgų [žuvis] nūveši, nėkas nebiperka Klp. Teip galėjo būti koki dvylekta valanda, gal i vėliaũs buvo Vž. Jie iš ryto išvažiavo, o mes vėliaũ nuvažiavom Krs. Kitą sykį anksčiau nueini miegot, kitą sykį – vėliaũ Škt. O jei jau paskiau vėliaũ į pusę vasaros, jau geriau, kad yrai sominis vė[ja]s Plng. Žaliuokės vėliaũ, ant rudenį dygsta Kvr. Vėliaũ jau kulia, kai šalta jau Slm. Vėliaũ sėja linus, kad mažiau žolių but Kp. ^ Kas par daug skubinas, tas vėliau darbą tebenga VP23. ║ pavėluotai: Anas vėliaũ ir mokyklėn ejo, reikėjo supt [mažesnius vaikus] Žl. ^ Geriau vėliau, negu niekada I.Simon. 2. paskesniu laiku, po kiek laiko: Ateik vėliau J.Jabl. Saločių šiandien biškį pasėjau, kitus vėliaũ Trk. Kai [bulvės] neužsineša iš karto gražios, tai nebus vėliaũ Č. Vėliaũ nusipirksiam paršelius sau Trk. Dabar, sako, vis tiek nedirbsiu kokiuos metus, o vėliaũ pati pasiieškosiu darbo Krs. Daržan negi dega, kad ir vėliaũ pusvalandžiu Kp. Valanda vėliau, anksčiau FrnS188. Atvažiavom vėliaũ ar pusantrų metų Mlk. Vieną metą vėliaũs prasidėjo pasaulinis karas Plšk. Geriau, kad pusvalandžiu vėliaũ parvažiuosma, negu minute anksčiau numirsma (įspėjo vairuotoją) Ob. Dėl ko tep anksti? – Kad vėliaũ nereikėt[ų] Dg. Ale kamgi anksčiau [mirti], geriau vėliau Kpr. Sesuo vyresnioja irgi vėliaũs išvažiavo Amerikon Sb. Bet akis Dievo mato ir pažįsta kiekvieną, o jo teisybė anksčiaus ar vėliaus pakoros M.Valanč. Brolau! Pinigus tau atsiųsiu kiek vėliaus, po 3–4 savaičių J.Jabl. Anksčiau ar vėliau, tarė jis sau, anksčiau ar vėliau aš sugrįšiu į Lietuvą rš. Pirmieji trys bokštai pastatyti drauge su sienomis, o pietinis – vėliau rš. 3. paskui (nurodant įvykių ar daiktų seką): Mano močiutė, vėliaũs ir mama pietums virdavo košę Smln. Peržiem būsiu, vėliaũ išvažiuosiu Sug. Pas tėvelius išbuvov tris metelius, i vėliaũ išejov an savo gyventi Šts. Tada gaspadorius pirm pats persivertė per peilį, o vėliaus bernas LTR(Vrn). Prie seklyčios į pietus siauras kambarėlis, „kamaraitė“, kur talpindavos tėvo seserys, o vėliau samdinė mergina V.Myk-Put. Ko pramokau, namie pramokau, atliekamu laiku nuo ganymo, vėliau – nuo kito darbo rš. Pradžioje jis dirba viešbutyje indų plovėju, vėliau tarnauja pasiuntiniu išeivybės kontoroje rš.
2 ×vė̃liau prt., vėliaũ LKKXV27 žr. veliau: Vė̃liau būtum, berneli, šakon pasikoręs, neką mane, mergelę, in save viliojęs (d.) Ppr.

vėliau sinonimai

vėliau junginiai

  • anksčiau ar vėliau, pasinaudoti pasiūlymu vėliau
Ką reiškia žodis vėliauninkas? Visi terminai iš raidės V.