valanda reikšmė

Kas yra valanda? 1 valandà sf. (3b) KBII88, KII368, K, LsB589, Š, Rtr, DŽ, FrnW, NdŽ, KŽ, DūnŽ, LzŽ, vãlanda (1) KlbXXX (1)90(Trgn), LKKII169(Lkm) 1. SD137, SD62, MŽ, N, Sut, M, LL40, MitII308, DŽ, NdŽ, Krtn, Gd, Mrp(nj.), Rk, Ds dvidešimt ketvirtoji paros dalis, 60 min. laiko tarpas; nesisteminis laiko momentų ir trukmės vienetas: Pusė valandos SD270. Ketvirta dalia valandos SD126. Priimamosios valandos LKGII341. Viena valandà brangi pavasarį LKT51(Vgr). Mūsų laikrodis par keturias dienas visą valandą nuskubėjo Žem. Kepinu panašiai pustrečios vãlandos aš tą duoną Plvn. Ka mes teip vėliau pareinam, jūs mum leistumėt, sako, kokią vieną vãlandą ilgiau pamiegot Grz. Ketrios vãlandos važiuot Ad. A ma[n] kas į kuprą muša, kaupiu vãlandą, dvi vãlandas Vrt. Jug i darbininkuo yr, matai, vãlandos paskirtos, anie tura laisvo laiko Tl. Po šautuvu vãlandą stovėt labai neskanu Gdr. Ar ne dvylika valandų turi diena? SkvJn11,9. Susidaro pati ilgiausioji diena, septynioleka valandų̃ Sd. O buvo tokių kiemų: jagu neatėjo visi, lauks nors tris vãlandas, nevalgys po vieną Kp. Miegi ben tris vãlandas ir vėl kelkis PnmR. Dabar į dvi vãlandas atkeltas laikrodis Varn. Melžėjai tai jau teip: vãlandom būk, pririšta Mžš. Užtemo saulė pusiaudienoj per ižtisas tris adynas arba vãlandas DP180. Kad klauso Dievo žodžio pusę valandos, regisi pusantros, – nerimsta klausydami SPII62-63. ^ Laimingi valandų neskaičiuoja LTsV 209(Ldvn). Minutės buvo vãlandos (labai prailgo) tuo keliu einant Plšk. Lig aštuoniasdešimts metų žmogus tai rokuoja dienas, o po aštuoniasdešimts tai vãlandas, ba nežinai, kelintą valandą tave paims Sn. 2. SGII83 konkretus, tikslus ar apytikslis laikas nuo paros pradžios: Ligi antro[s] vãlandos pradūlinėjai i nieko nepadarei LKT226(Plm). Jis ant žvaigždes pasižiūrėjęs žinodavo vãlandas Pnd. Trečią vãlandą [kūlėjai] išeina namo Nmč. Vienoj valandõj purto, sako, leisk Kr. Kuri valanda yra dienos? PP32. Vakarojėm mudvi lig kokios dešimtos valandõs LKT43(Lž). O, būdavo, trijuos pasikeliam dvylikoj vãlandų net, anksti, tai reikia kult LKT328(Sug). Atgulsi aple aštuontą vãlandą, o kelsi dvylekto[je] LKT79(Pln). Be devintos valandos negali eiti gulti Varn. Pakaičio guls dvi vãlandes dienos laike Sd. Ape kokią devintą dešimtą vãlandą ana i parvažiuo[ja] čia pasimaudyti Plng. Ateis vieniuolekta valandà, visi būs nušilę žmonys teip, kaip arkliai nešė Šts. Pabengėm šukuoti [linus], buvo kokia pirma ar antra valandà Bdr. Ateikiatav kokią šeštą vãlandą End. Kelsi pirmo[je] valandõ[je], ir lig pusryčio reik iškulti tą reją Lž. Su spragilais kada kūlėm, atsikeldavom nuo ryto pirmo[je] valandõ[je] Sk. Atsikeldavom trečią vãlandą i verpdavom, priverpdavom daugybę Gsč. Vėlus laikas buvo, gal kokios dvi vãlandos Krč. Nuo ryto keturių vãlandų krutu ir krutu Žl. Pradedam dirbt trijų valandų Dglš. Grįžau namo dviejų valandų Švnč. Dešimtes valandų tik sėsme [į traukinį] Klt. Devyniosa vãlandosa (nj.) ejom an darbą Grv. Kūčioje, dvyliktą valandą nakties, pavirsta vanduo į vyną ir gyvuliai kalbasi LMD(Vlkv). ^ Kokia dabar valanda? – Ta pati kai vakar tuo pat metu (atsakoma dažnai klausinėjančiam) [p]Snt.
2 vãlanda sf. (1) Km, Sdk žr. 1 balanda: Prasti linai – vienos svėrės ir vãlandos Kp. Valandėlių ant tako padėjau ir pienių Sb. Vãlandų daržas priaugęs neravėtas Skp.

valanda sinonimai

valanda antonimai

valanda junginiai

  • (kiek) mylių per valandą, kas valandą, km/val. (kilometrų per valandą), komendanto valanda, tiksliai (kurią) valandą, val. (kilometrų per valandą)
Ką reiškia žodis valandas? Visi terminai iš raidės V.