sesuo reikšmė

Kas yra sesuo? sesuõ sf. (3b) K; SD337, N, Sut, M, Rtr, sesuõj LKT212(Lbv), Mrc, Lp, Dv, sesuõn Pvn; gen. sing. -er̃s, -eriẽs, -erès, -erė̃s; dat. sing. sẽseriai (-iaĩ), -eri Mrp, sẽser Nm, sẽserie (-iẽ) ž.; nom. pl. sẽserys, -ers Grv, -eres, ­erės; gen. pl. -erų̃, -erių̃ KlbIII64(Lkv, Rk, Tršk) 1. Lk, Plt, Slnt, Trš, Vkš, Vvr tų pačių tėvų duktė kitiems jų vaikams: Tikra sesuo R322. Mano sesuõ pamirė Ml. Viena sesuõ Kaune būna Grv. Sesuõ negali dirbtie Dgp. Sėdi sesuoj už stalo, turi rankoj rūtelę LTR(Lš). Sesuõj dar tę yra Kč. Mano sesuõ i brolis LKT146(Nd). Sesuõ už muni senesnė Als. Parvažiuo[ja] tas sūnus, mato, ka ta sesuõ dideliai gerai gyvena Krt. O sesuo jo stovėjo iš tolo, idant ištirtų, kaip jam būtų BB2Moz2,4. Išauš šilts pavasarėlis, išgys broliai bėrus žirgus, lankys seser̃s kapelį LB24. Seserès duktė OG249. Seseriẽs vaikai Ms. Seseriẽs duktė netekėjus Ob. Ir inėjo in tą pakajų pažiūrėt savo seseriẽs LB187. Gavo žinią iš seserès Dkšt. Seserès vestuvės buvo Vlk. Seserès sūnus par manę buvo, tai padėjo sodint bulbas Nmč. Apsirišau seserès skarele Vs. Per mano seserès dukterį anas būna Lnt. Seserès duktė ateina pabūtie Grv. Pas seserès sūnų gyvenu Arm. Seserė̃s duktė būsta (gyvena) Lydoj Zt. Netur nopykantoje tėvo savo ir motinos, ir moteres, ir vaikų, ir seseres DP489. Tiktaik seseriaĩ tai pasakiau vienai LKKXI179(Zt). Seniau buvo sẽseriai septinta dalia Grv. Septinta dalis [žemės] sẽseriai Ad. Iš seseriẽ piningų negausi LD419(Krtn). Sẽserie rankos susuktos į šalį Mžk. Sẽserie pavydėti griekas Krš. Aš jau n'įtikau tėvo sẽser, sako, aš per daug į vaikus Snt. Parneša [brolis] sẽser tą pieną Alvt. Tada brolis šoko bučiuot sẽserį Ūd. Ji turėjo seserį, kurią vadino Marija VlnE167. Kas yr su sẽseria? Ūd. Susibariau su sesermi J. Tu man buvai … broliu ir sesermi ŽCh237. Seseriẽ, ko tu čia atejai? Drsk. Ar žinai ką, sèsuo? Plv. Sesū, sesū, tave tėvas šaukia LTR(Btrm). Sesuõ, man per menki šitie siūlai LB261. Eisav, sesuo, į darželį KlpD73. Seseriẽ mano, ar tu matai tą žiburį, kur aš matau? LB162. Sẽsuo (voc. sing.) Ss. Nuvažiav[o] seseriẽs [p]Lz.

sesuo sinonimai

sesuo antonimai

sesuo junginiai

  • medicinos sesuo, netikra sesuo, vyresnioji medicinos sesuo
Ką reiškia žodis sesuolytė? Visi terminai iš raidės S.