siūlai reikšmė

Kas yra siūlai? siū́lai sm. pl. (1) KII390, Rtr 1. verpalai, susukti į kamuolį, į ritę ar sruogomis: Verpė siūlus, audeklus audė Nmč. Sėdi, siūlus dvisnoja (dvigubina) Pv. Siū́lai labai nelygūs: vietom stóra, vietom plóna Ktk. Vilna an avelės, o suverpta – siū́lai miliniai LKKXIII24(Grv). Siūdavo viską su numiniais siū́lais LKT124(Trg). Burnosas iš milinių siū́lų Šlčn. Siū́lus vis pelenuos šutindavom – labai išbąla Antš. Ižbaltinti siūlai SD13. Audžia siūlus LKKII225(Lz). Pridarai (pridažai) daugybę siū́lų, o paskui audi Ob. Apdažai siūlus, išaudi ir nešioji Žln. Siū́lus apmesdinėja staklėsna Pb. Rūbas iž siūlų auksinių riestų austas SD2. Išaudžia drobę, appila sėmenim, kad būtų kleikūs siūlai Rod. Šeiva su siū́lais ir be siū́lų Lnt. Ratas suka, ir in špūlios eina siū́lai Šlčn. Siū́lus lenkiauranka sutino Gd. Siūlus suku R. Ji antrusyk į skietą veria siū́lus LKT197(KzR). Parginė namo, siūlus močekai atdavė LTR(Grv). Turiu dukterį, mokančią iš šiaudų aukso siūlus verpti J.Balč. Visus darbus pametusi, reiks siūlelius verpti JV251. Išpjaustė aną (auksą) siūluosna, kaip jį mandagiai galėjo austi BB2Moz39,3. 2. BTŽ bot. iš ląstelių grandinės sudaryti grybienos sudedamieji elementai (hyphae).

Ką reiškia žodis siūlaraištis? Visi terminai iš raidės S.