ratas reikšmė

Kas yra ratas? 1 rãtas sm. (2) 1. Q626, R, Kos236, I, K skritulys su stipinais arba be jų, užmaunamas ant ašies ir besisukantis, vežimui ar kokiam mechanizmui judant: Ratas striukinis SD51. Rãtai atpjauti iš sienojo Dglš. Rãtas labai lūžta, daužos Pb. Tik ratai buvo apkaustyti, daugiau niekur nebuvo geležies Imb. Rãtas perdžiūvo, štanga nupuolė, špykiai išbyrėjo, rãtas pairo Kt. Tai važio nėra, tai rãtas sugriuvo Pls. Šąlant važiuoti buvo aklasis ratas – be tarpų, kad purvo neprišaltų špykių tarpai Skdv. Ašis jau ingi ratùs priguli Dv. Meistrai medinius ratùs padirbo Antr. Pažiūri mergelė – o kitoj ausyj sidabrinė karieta su auksiniais ratais LTR(Šlčn). Tik užmauna vieną ratą, jau žiūri – nulėkė kitas Lel. Numauk rãtą ir patepsi ašį su degutu Ps. Ratų tepalas ŽŪŽ132. Rato slydimas PolŽ33. Apačioj lenta, po lenta rateliùkai LKT285(Šr). Net rãtai brozda, kap bėga (iš turgaus važiuoja) Pls. Per akmenis vežimų ratai vartos T.Tilv. Važiuoja Rygon – vienus ratùs apmauna, o kitus insideda Šmn. Eikš, paklausom – važiuoja rãtais geležiniais (su geležiniais ratlankiais) Dglš. Žinom juk, kad rãtas sens, pamaži besisukdams, tą daugsyk apgauna, kurs vis ritasi šokdams K.Donel. Gavėnas būdavo int rãto, tas int pavažos užmautas LKT303 (And). Puodžius tur ratą kojomis savo sukti CII407. Ratelis rieda, ir šniūras ant jo uždėta Švnč. Atokiau gulėjo vežimas ratais aukštyn rš. Duos vežikas arkliui, kad rãtai nelimpa prie žemės Grv. Pirmutiniai rãtai tai gerai perėjo, nu, o paskutiniai rãtai nukrito nuo tilto, ir aš nukritau LKT190(Lkš). Traktoriaus ratų slėgimas į dirvą ŽŪŽ52. Nor in rato kratai, bile važiuot LTR(Brsl). Pavalkus jei pavagia ar ratus, tai ažmauna ratą an kaklo Grv. Vagis tur pakartas ir razbainykas ant rato paguldytas būti BPII103. Ant rato mušti N. Petrą, kaip ir seną rãtą, kas norėjo, tas gydė Slm. Dvare buvo jaučių lipamas ratas brogai maišyti LTR. Kuliamą mašiną turiu, reikia tik rãto Brž. Vairo ratas pagamintas iš metalinio karkaso ir plastmasės rš. Kombaino būgną sudaro trys ratai, ant kurių pritvirtinta dešimt lysčių rš. Rãtas žvakėm liet Sml. Pradžioje vandens ratą sukdavo žmonės, bet vėliau pradėta naudoti šiam darbui tekančio vandens energiją sp. | prk.: Iš lėto pasisuko metų ratas, ir jo pirmasis stipinas mane iš nebūties iškėlė V.Myk-Put. Nėra tokios jėgos, kuri galėtų pasukti atgal istorijos ratą sp. ^ Tai mano boba kai ratas an ašies – tik sukas an vienos kojos Ml. Baltas kaklas kaip rato ašis LTR(Gdr). Prie jo kaip prie smaluoto rato visos šiukšlės kimba LTR(Srd). Besitaisant, besibrūzdant kaip ratas išrietėjo tos kelios savaitės Žem. Greitas kaip apatinis girnų ratas KrvP(Mrk). Rėkia kaip ratañ ansuktas Mlt. Žmogus tai kap rãtas balo[je] – viską perneša Arm. Nesuprasi kreivo rãto sliedo (sunku suprasti keisto žmogaus elgesį) Nmn. Kad pirmutiniai ratai nebėgs, ir paskutiniai stovės Pšl. Teptu ratù toliau važiuosi Dglš. Rãtas rãtą vytų, kad pavytų – sudraskytų Š. Ratas rato nepavys PPr228. Rãtas, sukas rãtas, rãtas rãto nepavijo, kad ir pavis, ne ką daris Všn. Rãtas tekinį vijo, o niekad nepavijo JD1421. Pagiry du rãtai stovi (ausys) Ar. Pagiry du ratu (ausys) B. Po gojeliu du rateliù (ausys) Kp. Dieną kap ratas, naktį kap žaltys (diržas) Mrk. Ratas ratą vijo apie Kalvariją (vežimas) LTR(Mrj). ║ sing. šnek. vežimas, ratai: Išmakojo tie traktoriai kelią: nė išbrist, nė su ratu išvažiuot Sk. Dabar gi nei tas rãtas, nei tas plūgas, nei tas arklysniekas nerūpi Ad. 2. Rmč, Trg, LKT212(Lbv) dviratis: Atvažiuo[ja], matau, ant rãto žmogus Jrb. Stumkis su ratù par tą žolę Sg. Į pakalnę i senas rãtas gerai bėga Plv. Ant rãto užsisėdęs, kai vėjas nušvilpsi į Reseinius Vdk. Su šeimyna ką bevažiuosi tokį kelią, reik su ratù bėgti LKT138(Nd). Daba beveik visi vaikai su ratù moka važinėtis Vvr. Su ratù daug greičiau nuvažiuosi kaip arkliais NmŽ. 3. Kos40, BzF163 žr. ratelis 1: Iš kuodelio peša ir verpia siūlą ratinu, arba ratù Sg. Kad aš suverpiau baltus linelius be špūlės, be rato, be kuodelėlio JV786. 4. apskrita plokštuma; tokios plokštumos pakraštinė linija; ratilas, apskritimas: Rãtas aplink saulę, mėnesį K. Veizu, kad aplink saulę retai būna didelis rãtas Nv. Jei apie saulę baltas rãtas, bus viesulo Pnd. Ant mėnesio žiemos laike rãtas y[ra], ta jau bjaurus oras End. Oi tu mėnuo, mėnuolėli, kad tau Dievas duotų ratą, o man sveikatą LTR(Lkm). Dar kartais [apie mėnulį] ir du rãtai būna Grv. Po ranka šviesos rate gulėjo mūsų kuprinės rš. Pailgas ratas (elipsė) I. Tie grūdai į rãtą subyrėdavai Mšk. Povą velnias visaip taisė. Taigi aptaisė anas jį visą visokiais rateliukais SI89. Apie mano tėvą rãtas žmonių stovėdavo Rš. Ratas mergų stovėjo J. Susikibs į rãtą i vaikiukai, i mergaitės Plt. Baravykai ratù stovi sudygę kaip gruodas Ut. Visi susėda į ratą pasikalbėti I.Simon. Glaudžiu ratu apsuptas stovėjo senukas rš. Po berželiu, po žaliu sėdi mergos rateliù (d.) Vrn. Juozapota pamatė joj daugybę žmonių, ratu sustojusių J.Bil. Žibėjo jis kaip žvaigždė, apsiaustas šviesiu ratu iš aukso raidžių J.Bil. Mes, susėdę visi ratan, saviškai bylojam A1884,234. Autobusų apsisukimo ratas rš. Arklių lenktynių ratas ŽŪŽ73. Šiaurės poliarinis ratas rš. Kurie gyvenate visos žemės rate, Dievo bijokit KN38. 5. tam tikras uždaras judėjimo kelias: Paukščiai suko ore didelius ratus J.Balč. Įsmeigė į žemę lazdą, karvės ratù vaikščio[ja] i ėda Lpl. Ta karvė ratù tik eina, galvą iškėlus Jrb. Šokinėja an visas puses, o mes šokdavom ratù Ps. Po gryčią ratù laksto Krs. Polka, kadrilius kai esti, dainuoja, eina ratù Antr. Nu ir išeis visa veselia į aslą, apeis aplinkuo aple rãtą, ir vėl visi pri stalo LKT61(Pp). [Žaidėjai] eina rateliù prieš vienas kitą Ktk. Dabar eisiu ratužėliu, išsirinksiu draugelėlę LTR(Gdr). Saulė eina ratu pavakarėn, drungsta oras, greit ims rasoti žolė J.Balt. Oi tu sauliul, sauliule, tu rateliu tekėjai LTR(Ad). Aiškiai laukė ji, kad pakvies Stanislovas, viesulu įsuks į ratą J.Balt. Kurinas ratą muša (eina aplink pasipūtęs) BzF163. Vieną rãtą padarėm iš Prienų į Birštoną ir atgal Prn. Žmogaus, kaip ir visų žinduolių, yra du kraujo apytakos ratai: didysis ir mažasis, arba plaučių rš. | prk.: Taip ir sukasi gyvenimas ratu B.Sruog. 6. apskritimo, žiedo pavidalo daiktas: Žmogus buvo nusipirkęs ratelį kilbosų, tą ratẽlį iš kišenės ištraukė, rankon paėmė i sako: „Aš jus pašaudysiu iš rozo – turiu naganą!“ Vlk. Gelbėjimo ratas rš. Drebuolėj išrėžk rateliùką (apvalią skylelę) i andėsi pinigus Prng. 7. lankstas: Nereikėtų daryti tokio rato: būtų daug tiesiau, lengviau ir pigiau J.Bil. 8. būrys: Sėdi bobos, bobų ratẽlis, kojas ištiesę Vdš. Ein berniukai turgun ratais (d.) Plš. Avys sulėkė ratañ. Žiūrim – vilkas neša avį Žln. 9. prk. žmonių, kuriuos kas nors vienija, jungia, grupė: Šiam darbui jau subūrė bičiulių ratą rš. [Drama] atskleidžia įvykius, trukusius maždaug dvi valandas siaurame šeimos ratelyje rš. 10. prk. sritis, sfera: Higiena atidengia žmonėms kasdien didesnį ratą pažinties V.Kudir. Išryškėjo ir būdingas ano meto literatūrinių temų ir idėjų ratas rš. Pašnekesių metu buvo taip pat apsvarstytas platus ratas aktualių tarptautinių klausimų sp. 11. kokių pirmenybių, rungtynių, rinkimų tam tikra dalis: Penktame Pabaltijo šachmatų pirmenybių rate žymių pasikeitimų turnyro lentelėje neįvyko sp. Ką parodys pirmasis rinkimų ratas? sp. ◊ Grį̃žo (Grį̃žulio) rãtas KII334 Grįžulo ratai. nė̃ į rãtą, nė̃ į bãtą netinkamai: Padarė nė̃ į rãtą, nė̃ į bãtą Krkl. rãtą mùšti Prk toks žaidimas. rãtą sùkti meilintis, vilioti: Reikėjo Anelei ištekėti ne už Gulbino, bet už Anzelmo Lukošiaus, kuris apie ją suko ratą J.Avyž. Tos mergaitės suka ratą, kad berniokai pasdabotų LTR(Pnd). Augo dygo dagilėlis aplink kaladėlę, suko ratą bernužėlis aplink panytėlę LTR(Kp). užbùrtas rãtas DŽ padėtis be išeities.
2 rãtas sm. (2) žr. 1 rata 2: Pirmąjį rãtą ka padėjau perėti žąsiukus, penki [kiaušiniai] ir užšalo Nt.
3 ×rãtas (vok. Rat) sm. (2) patarėjas: Vadino jį ratu paslapčių BB1Moz41,45.

ratas sinonimai

ratas junginiai

  • Dilono derybų ratas, Kenedžio derybų ratas, Tokijo derybų ratas, Urugvajaus derybų ratas, atsarginis ratas, gelbėjimosi ratas, gelbėjimosi ratas/diržas, interesų ratas, malūno ratas, organizacijų ratas, vandens ratas
  • Dilono derybų ratas, Kenedžio derybų ratas, Tokijo derybų ratas, Urugvajaus derybų ratas
Ką reiškia žodis ratasukis? Visi terminai iš raidės R.