rasoti reikšmė

Kas yra rasoti? rasóti, -ója, -ójo 1. intr. KN126, Sut, N, DŽ kristi rasai: Rasoja, rasa krinta SD317. Tą rytą buvo rasójusi, ir greit nutvėrėm vagis Šts. Rasokite, arba nuleiskite rasą, dangūs, ižg viršaus DP502. Rasokiat, dangūs, iš aukšto ir, debesys, lykiat teisąjį Mž172. 2. intr. dėtis rasa: Saulė eina ratu pavakarėn, drungsta oras, greit ims rasoti žolė J.Balt. Ne bet kokia aš mergelė buvau, ant galvelės rūtelė rasojo LTR(Vlk). Ko rasoja vainikėlis ant tavo galvelės? RD64. Nuo sunkių darbelių žiedelis rūdėjo, o kad graudžiai verkiau, vainikas rasojo StnD12. | refl.: Paskiau pradėjo rasotis žolės A.Vien. 3. tr. leisti aptekti rasa: Nelydėjau bernužėlio per žalią girelę, nerasojau vainikėlio girelės rasele DvD346. 4. intr. DŽ šlapiuoti, drėkti: Matyt, keisis oras, ba langai rasója Al. Jei mėsa rasója – bus lietaus Škn. Toks paversmis upės pakrašty, kad dirva rasója ir rasója Rm. Minkšto dalgio dvasia antpūsta raso[ja] Šts. | Akelėm dar matau, ale rasója jos (ašaroja) Kair. Viskas taip liūdna, o akys tik rasoja ir rasoja I.Simon. | refl.: Rasójas lango stiklai pryš lytų J. 5. intr. prakaituoti: Valgydami taip sušilo, net kaktos visų rasojo Žem. Kakta rasó[ja] [minkant] – būs duona gera Šts. 6. intr. Vb, Švnč lynoti, dulkti: Matai, jau truputį rasója, gal naktį ir gerai palis Lel. Rasót pradėjo, negi dabar javus veši Lel. Lietus pradėjo rasot, i neis niekas pri darbo Šd. Per apyniūką nebuvo didelio lietaus, bet tik rasojo rasojo Km. 7. tr. LL207 šlakstyti: Rasodną rasok su rasa, smulkiu laistymu J. 8. intr. Bn, Sem, Mrp, Stk žydėti, plaukti (apie javus): Jau rugiai rasója Rdm. Dar nerasóję, o balsta rugiai Žrm. Rugiai dvi nedėlios rasója, dvi nedėlios grūdas auga, dvi nedėlios noksta Arm. Rugiai rasója – kad vėjas yra, tai kap dūmai eina, raselė tokia būna Kls. Kap pradėjo rasót rugiai, nepalijo, ir uždegino Vlk. Duona jau baigiasi, o rugiai dar tik pradeda rasóti, o kuomet seksis paspjaut? Rud. Miežiai rasója Pns. Kap rugiai rasója, tada grybai auga Rod. Kai an girnų akmenėlio kvietelis rasojo! KrvD84. \ rasoti; aprasoti; įrasoti; išrasoti; nurasoti; parasoti; perrasoti; surasoti; užrasoti

rasoti sinonimai

Ką reiškia žodis raspusninkas? Visi terminai iš raidės R.